Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

Розрахунок коригування на централізоване водопостачання

03.03.2018

Комунальне підприємство

Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство 

Розрахунок коригування

 

економічно обґрунтованих планованих витрат під час
формування тарифу на централізоване водопостачання
 

2018 рік 

                                                                     Пояснювальна записка

щодо обґрунтування  планованих витрат на послуги з централізованого водопостачання

комунального підприємства Зачепилівське водопровідно-каналізаційне підприємство

 

Основною метою діяльності КП Зачепилівське ВКП є цілодобове забезпечення безперебійного та якісного постачання питної води споживачам.

Підприємство надає послуги з централізованого водопостачання населенню, підприємствам і установам смт. Зачепилівка, с. Скалонівка , с. Нагірне, с. Миколаївка.

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання діють з 01.01.2015р. На даний час тарифи не відповідають економічно обґрунтованим витратам, оскільки порівняно з даними, які використовувались при розрахунку тарифів у 2014 році суттєво зросла мінімальна заробітна плата з 1218грн. до 3723грн. (у 3,1 рази, + 205,7%), відповідно зросла і сума нарахування ЄСВ на заробітну плату, збільшилась вартість електроенергії з            1,2335 грн/кВт до 2,02638 грн/кВт без ПДВ (+64,3%). В  зв’язку  з цим , підприємство змушене провести коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання з 12,95 грн./м³ з ПДВ до 20,68 грн./м³ з ПДВ (+59,69%).

Згідно до п.7 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення , затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011р. № 869 « У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення , з причин . які не залежать від ліцензіата,  зокрема збільшення або зменшення податків і зборів , мінімальної заробітної плати , орендної плати та амортизаційних відрахувань , підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може проводити перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення». Зміна в тарифі на послуги з централізованого водопостачання для населення розраховувалася  шляхом  коригування в частині витрат по заробітній платі з нарахуваннями та електроенергії. Виробничі витрати підприємства, собівартість послуг, паливно-мастильних та інших матеріалів , запасних частин    залишаються на рівні 2014р.

Структура  тарифу на централізоване водопостачання по КП Зачепилівське ВКП

 № з/п

Витрати за елементами

Діючий тариф

Плановий тариф

Сума, грн.

на 1 м.куб

Сума, грн.

на 1 м.куб

1

Виробнича собівартість,
усього,

821 978

7,86

1296830

12,4

1.1

у т.ч.:прямі матеріальні витрати :

251 108

2,4

380 085

3,63

1.1.1

 електроенергія

200 402

1,92

329 379

3,15

1.1.2

матеріали,
запасні частини, паливо-мастильні матеріали, ремонти

50706

0,48

50706

0,48

1.2

прямі витрати на оплату
праці

178674

1,71

374687

3,58

1.3

інші прямі витрати :

111164

1,06

125932

1,2

1.3.1

 єдиний соціальний
внесок

67663

0,65

82431

0,79

1.3.2

 амортизація

26743

0,25

26743

0,25

1.3.3

 лабораторні дослідження
питної води

16758

0,16

16758

0,16

1.4

 Загальновиробничі
витрати
, в т.ч.

281032

2,69

416126

3,99

1.4.1

заробітна плата

91671

0,88

211070

2,02

 

 

1.4.2

 єдиний соціальний
внесок

34716

0,33

46436

0,44

 

 

2

Адміністративні витрати, в т.ч.

198107

1,89

288061

2,75

2.1

заробітна плата

95375

0,91

168107

1,61

 

 

2.2

 єдиний соціальний
внесок

36118

0,35

36984

0,35

 

 

3

Витрати на збут, в т.ч.

109 073

1,04

217 133

2,08

3.1

заробітна плата

70302

0,67

167383

1,60

 

 

3.2

 єдиний соціальний
внесок

26623

0,25

36824

0,35

 

 

4

Всього  витрат повної
собівартості

1 129 158

10,79

1 802 024

17,23

5

Рентабельність %

0

0

0

0

6

Планований прибуток

0

0

0

0

7

Обсяг реалізації послуг , м³

 

104611

104611

8

Собівартість 1
м³,  грн.

10,79

17,23

9

ПДВ

2,16

3,45

 

 

10

Тариф на централізоване
водопостачання  грн./м³ з ПДВ

12,95

20,68

 

 

 


РОЗРАХУНОК

 ПРЯМИХ ВИТРАТ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ

 

 

 

Передбачено
діючим тарифом

Проект
тарифу

2018р.

Питомі
витрати на тис. м3

Кількість
на весь обсяг

Вартість,
грн.

Сума,
грн.

Вартість,
грн.

Сума,
грн.

1.Сировина та матеріали

 

 

 

1
267

 

1
267

соліклор

 

1920шт.

0,66

1 267

 

1 267

Підйом  води, м3.

2. Електроенергія

 

 

123800

 

 

200402

 

 

329
379

Електроенергія

1277,9

158204
кВт

1,2335

195145

2,02638

320581

КРЕ

 

5695

0,92308

5257

1,54488

8798

3. Матеріали та зап.частини.

 

 

 

 

31239

 

 

31 239

 

4.Ремонт

 

 

 

18200

 

18
200

    ремонт насосів

 

7

2600

18200

 

18
200

Всього прямі матеріальні витрати

 

 

 

251108

 

380085

5. Прямі витрати на оплату праці

 

 

 

178674

 

374687

6.Нарахування ЄСВ

 

 

 

37,87%

      67663

22%

82431

7. Амортизація

 

 

 

 

26
743

 

26
743

8. Послуги сторонніх організацій

 

 

 

16
758

 

16
758

Вирати на хімічний аналіз питної води

 

 

 

16 758

 

16 758

Всього :

 

 

 

540946

 

880704

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА ДО ПРЯМИХ    ВИТРАТ

НА  ВОДОПОСТАЧАННЯ

 

1.Електроенергія

       В зв’язку з коригуванням тарифу ,відповідно до п.7 Постанови КМУ №869 від 01.06.2011р., при розрахунку змінювалися лише цінові показники. Тому , запланований обсяг підйому води, брався на рівні 2014 року 123,8  тис.м³ , відповідно і загальновиробничі норми питомих   витрат   паливно-енергетичних ресурсів – 1277,9   кВт*год/тис.м³

  Витрати електричної енергії на водопостачання:  

123,8 тис.м.куб*1277,9=158204 кВт.

 Станом на 01.02.2018р. тариф на електроенергію становить 2,02638 грн./кВт

 Витрати  на електроенергію становитимуть:

158204 кВт *2,02638 грн./кВт = 320 581 грн.

 КРЕ  на рівні фактичних витрат 2013р.-3,6%

158204 кВт * 3,6% = 5 695 кВт

 5695кВт * 1,54488грн/кВт= 8 798 грн.

 

Всього   витрати на електроенергію становитимуть:

    320 581 грн.+ 8 798грн. = 329 379  грн.

 

2. Прямі витрати на оплату праці по водопостачанню

  Прямі  витрати  на оплату  праці  розраховані  на підставі  діючого штатного розкладу станом на
01.01.2018р.

Відповідно до Закону України №7000 від 07.12.2017р.  “Про Державний бюджет України   на 2018р.” прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.218р.  складає  1762,00 грн., розмір  мінімальної заробітної плати установлено у  місячному розмірі – 3723 грн., у погодинному  – 22,41 грн.

Тарифна ставка працівника 1 розряду встановлена в розмірі прожитковому мінімуму.

тарифна ставка працівника  1 розряду становить  1762 грн. 00 коп. за 1 годину –  10,65 грн.

Відповідно  розрахунку норми  тривалості  робочого  часу  на  2018 р., норма тривалості робочого часу в 2018р.- 1993 год.

п/п

Назва професій

Кількість

працівників

Розряд

Тарифна,(погодинна)

ставка

Фонд робочого часу

(люд/год)

1.

Машиніст НУ Радіозавод

1

4

2378,7

1993     

2.

Машиніст НУ Скалонівка

1

4

2378,7

1993      

3.

Машиніст НУ Зачепилівка

Нічні години

4,2

4

14,38

 

8370,6

2920

4.

Слюсар АВР

2

3

2202,50

3986

 

 

8,2

 

 

16342,6

Згідно  єдиної тарифної сітки, погодинна  тарифна ставка  машиніста НУ  4 розряду становить 1,35 тарифної ставки робітника 1 розряду

10,65  грн.*1,35 = 14,38 грн.

1762,0 грн.* 1,35=  2378,70 грн.

 – Основна заробітна плата машиністів НУ (Радіозавод,Скалонівка)

2378,70 грн. *2 = 4757,4 грн.  *12 міс. = 57089 грн.

Основна заробітна плата машиністів НУ,  (Зачепилівка )

14,38 грн. * 8370,60 год.=120369 грн.

      – Додаткова заробітна плата

Доплата за нічні години

14,38 грн.*2920год.* 20% = 8398 грн,

Згідно  єдиної тарифної сітки, місячна тарифна ставка слюсаря АВР  3 розряду становить 1,25 тарифної ставки робітника 1 розряду

1762 грн.*1,25=2202,5 грн.

       Основна заробітна плата

2202,50 грн. *2 = 4405 грн. * 12міс.= 52860 грн.

Розмір  заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, тому проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

п/п

Назва професій

Кіл-ть

пр-ків

Розряд

Фонд робочого часу (люд/год)

Тарифна

(погодинна)

ставка

Основна

та додаткова зарплата

 

Доплата до мінім.
зарпл.

Витрати на

оплату праці

1.

Машиніст НУ

2

4

3986

2378,7

57089

32263

89352

2.

Машиніст НУ

Нічні години

4,2

4

8370,6

2920

14,38

120369

8398

67216

 

187585

8398

3.

Слюсар АВР

2

3

3986

2202,5

52860

36492

89352

 

Разом

8,2

 

 

 

238716

135971

374687

 Всього  прямі  витрати на оплату  праці    374
687 грн.

В тому числі: основна   –     366 289 грн. , додаткова
–       8 398 грн                              .
Єдиний соціальний внесок   22%.- 82 431  грн.  374687*22%= 82
431  грн.

 

 

                                                      РОЗРАХУНОК ЗМІННИХ

 ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ  ВИТРАТ  ТА  ПОСТІЙНИХ  РОЗПОДІЛЕНИХ                  ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ     ВИТРАТ 

 

 

Діючий тариф

Проект тарифу

2018р.

1.

Заробітна плата

148199

322936

 

Витрати на управління виробництвом

29290

66075

 

Витрати на загально виробничій  персонал

118909

256861

 

Нарахування ЄСВ

37,87%    56123

22%      71 046  

2.

Витрати  на  охорону  праці

19143

19143

3.

Матеріальні витрати

88793

88793

 

Паливо – мастильні  матеріали

88793

88793

4.

Амортизація

2347

2347

5.

Податки

75423

75423

6.

Розробка норм питомих витрат палива та
електроенергії

4300

4300

 

ВСЬОГО:

       394328

      583988

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

ДО  РОЗРАХУНКУ
ЗМІННИХ  ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ТА ПОСТІЙНИХ  РОЗПОДІЛЕНИХ  ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ
ВИТРАТ.

  1. Заробітна плата

Відповідно до Закону України №7000 від 07.12.2017р.  “Про Державний бюджет

України    на  2018р.”   прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.218р.  складає  1762,00 грн. Розмір  мінімальної заробітної плати,  згідно ст.8 Закону України ” Про  Державний бюджет   України на 2018р.”, установлено у місячному розмірі – 3723 грн., у погодинному  – 22,41 грн.

 

1.1  Витрати на  управління  виробництвом  включають

п/п

Посада

кількість

К-т співвідношення до місячної тарифної ставки робітника 1 розряду
основного виробництва

Тарифна ставка

Фонд

робочого

часу

1.

2.

 

Майстер

 Спеціаліст з
охорони праці

1

0,25

2,5

2,5

 

4405,0

1101,25

 

1993

498,25

 

 

Всього

1,25

 

 

2491,25

–     заробітна плата  майстра    в  розмірі  2,5 місячної  тарифної  ставки робітника І розряду

1762грн.*2,5= 4405 грн.*12 =52860 грн.

  • заробітна плата спеціаліста з охорони праці 1762 грн*2,5= 4405грн.*0,25=1101,25грн.

1101,25грн.*12міс.=13215грн.

п/п

Посада

кількість

Розряд

Тарифна ставка

Фонд

робочого

часу

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

 

Охоронник

Підсобний робітник

Машиніст екскаватора

Комірник

Прибиральниця

Ел.монтер з ремонту і обслуговув.ел.обладнання

Водій АС-машини

1

1

    1


0,25

0,5

1

 

1

 

 

5

 

 

3

 

5

1762,00

1762,00

16,19

      440,5

      881,0

2202,5

 

16,19

1993

1993

1993

498,25

996,5

1993

 

1993

 

Всього

5,75

 

 

11459,75

– заробітна плата   охоронника 1 штатна  одиниця  з тарифною  ставкою робітника І розряду

1762*12=21144 грн.

– заробітна плата підсобного робітника1 штатна  одиниця  з тарифною  ставкою робітника І розряду

1762*12= 21144 грн.

 

– заробітна плата комірника  0,25  штатної  одиниці    від  тарифної  ставки робітника І розряду

440,5 *12=5286 грн.

 

     – заробітна плата прибиральниці-0,5 штатної  одиниці тарифної  ставки робітника І розряду

881*12=10572 грн.

 

– заробітна плата електромонтера з ремонту і обслуговуванню електричного обладнання

 

Згідно  єдиної тарифної сітки, тарифна ставка робітника 3  розряду становить 1,25 тарифної ставки робітника 1 розряду і становитиме

 

Основна заробітна   плата електромонтера становитиме

2202,50грн.*12 год. = 26430  грн.

 

Розрахунок заробітної плати водія АС-автомобіля

тарифна ставка 10,65*1,52=16,19 грн.*1993 год=32267  грн.

Всього витрати на оплату праці водія АС – автомобіля 32267 грн.

 

Екскаватор використовується виключно при ремонтних роботах по водопостачанню.

Машиніст екскаватора  тарифна ставка 10,65*1,52 =16,19 грн. *1993 год. = 32267грн.

Всього витрати на оплату праці машиніста екскаватора-32267 грн.

Розмір  заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, тому проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

п/п

Назва професій

Кіл-ть

пр-ків

Фонд робочого часу
(люд/год)

Тарифна ставка

Основна

зарплата

Доплата до мінім.
зарпл.

Витрати на

оплату праці

1.

Майстер 

1

1993

4405

52860

 

52 860

2.

Спеціаліст з
охорони праці

1

498,25

1101

13215

 

13 215

3.

Комірник

1

498 ,25

440,5

5286

5883

11 169

4.

Охоронник

1

1993

1762

21144

23532

44 676

5.

Прибиральниця

1

996,5

  881

10572

11766

22 338

6.

Підсобний робітн.

1

1993

1762

21144

23532

44 676

7.

Електромонтер

1

1993

2202,50

 

26430

18246

44676

8.

Водій АС-автомоб.

1

1993

16,19

32267

12396

44663

9.

Машиніст екскават.

1

1993

16,19

32267

12396

44663

 

Разом

 

13951

 

215185

107751

322936

 

Витрати  на   заробітну  плату   – 322 936 грн.

Єдиний соціальний внесок  22%. – 71 046 грн.

  

             РОЗРАХУНОК АДМІНІСТРАТИВНИХ  ВИТРАТ

   

п/п

Статті
витрат

Передбачено

діючим тарифом

Проект тарифу

2018р.

1

Заробітна
плата

160834

325
025

 

Зар.плата основна

134028

266414

 

Нарахування    ЄСВ        

37,87%   60908

22%      58611

2

Амортизація

5885

5885

3

Матеріальні витрати в т.ч.

43215

43215

 

  –  канц..товари ,тонер

3200

3200

 

  –  періодичні видання

2884

2884

 

  –  ПММ

33793

33793

 

  –  зап.частини

3338

3338

4

Послуги банків

13352

13352

5

Відрядження

2870

2870

6

Оренда автомобіля

3
600

3
600

7

Обслугов.автом.

1000

1000

8

Інші операц.витрати (послуги
стор.організ.)

12
611

12
611

 

  – зв’язок

3000

3000

 

  –  програмне забезпеч.

2500

2500

 

  –  навчання

430

430

 

  –  послуги по наданню субвенції

3000

3000

 

  –  поштові відправлення

681

681

 

  –  обслуговування комп’ютера

2500

2500

 

  -дозвільні документи

500

500

9

Електроенергія

29801

48
957

 

ВСЬОГО

334076

 

456
515

          ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

ДО    РОЗРАХУНКУ    АДМІНІСТРАТИВНИХ  ВИТРАТ

 

1.Заробітна плата

 

п/п

посада

кількість

К-т співвідношення
до місячної тарифної ставки робітника 1 р.осн. виробництва

Тарифна ставка

Фонд

робочого

часу

1.

Начальник

1

4

7048

1993

2.

Головний бухгалтер

1

3,6

6343,2

1993

3.

Економіст

1

2,5

4405

1993

4.

Інженер

1

2,5

4405

1993

 

Всього

4

 

 

7972

 

  1. Заробітна плата начальника

7 048 *12= 84 576 грн.

 

  1. Заробітна плата гол. бухгалтера

6 343,2*12= 76 118 грн.

 

  1. Заробітна плата економіста

4 405 *12 = 52 860 грн.

 

  1. Заробітна плата інженера

4 405 *12 = 52 860 грн.

 

 

Всього заробітна плата адмінперсоналу 266 414 грн.

 

  Єдиний соціальний внесок  22% .- 58611грн.

266 414 грн.* 22% = 58 611 грн.

 

2.Витрати на електроенергію

Згідно енергопаспорту

 

 

Встановлена

Потужність (Рн)

Річний обсяг споживання електроенергії кВт/рік

1.

Електроопалювальний апарат ВЕП -100З

6,0

21787,2

2.

Комп’ютер , 4 од

0,6

907,2

3.

Прінтер , 3 од.

1

240

4.

Електрочайник ,1 од

3

255

5.

Внутрішнє освітлення

 

621

6.

Зовнішнє освітлення

 

350

 

Всього

 

 24
160

 

24 160 кВт*
2,02638грн/кВт = 48957 грн.

 

  

 

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ЗБУТ

п/п

Статті витрат

Передбачено

діючим тарифом

Проект тарифу

2018р.

1.

Заробітна плата

82440


186888

2.

Нарахування ЄСВ

37,87%           31220

22%    41115

3.

Канцелярські товари

  4260


4260

4.

Обслуговування комп’ютерної техніки

  1200


1200

5.

Послуги  поштового зв’язку

   200


200

6.

Витрати на оплату послуг банків

14825


14825

 

ВСЬОГО

134
145


248 488

         

ПОЯСНЮВАЛЬНА ДО РОЗРАХУНКУ ЗАПИСКА ВИТРАТ НА ЗБУТ

 

 1.Заробітна плата

      Відповідно до Закону України  №7000 від 07.12.2017р.  “Про Державний бюджет України    на  2018р.”   прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.218р.  складає  1762,00 грн. Розмір  мінімальної заробітної плати,  згідно ст.8 Закону України ” Про Державний бюджет України на 2017р.”, установлено у місячному розмірі – 3723 грн. Витрати на збут включають заробітну плату спеціаліста абонентського відділу та трьох контролерів

п/п

Посада

 

К-т співвідношення до місячної тарифної ставки робітника 1 розряду
основного виробництва

Тарифна ставка

Фонд

робочого

часу

1

Спеціаліст абонентського відд. 

1

2,5

4405,0

1993

2

Контролери

     3

1

1762,0

5979

 

Всього

4

 

 

7972

Тарифна ставка працівника 1 розряду встановлена в розмірі прожитковому мінімуму.

– тарифна ставка працівника  1 розряду становить  1762 грн. 00 коп.

1762грн.*2,5= 4405 грн.               4405 грн. *12 міс= 52860грн.

– заробітна плата контролерів

1762грн.*12міс=21144 грн.              21144 грн.* 3чол.=63432 грн.

Доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

п/п

Назва професій

Кіл-ть

пр-ків

Фонд робочого часу
(люд/год)

Тарифна ставка

Основна

зарплата

Доплата до мінім.
зарпл.

Витрати на

оплату праці

1.

Спеціаліст абон. відділу

1

1993

4405

52860

 

52860

2.

Контролер

3

1993

1762

63432

70596

134028

 

Разом

4

 

 

116292

70596

186 888

 

Заробітна   плата   контролерів    134028грн.   та   єдиний   соціальний    внесок   22%

29486 грн.  в сумі  163514  грн.  відносяться на витрати по централізованому водопостачанню. В зв’язку  з відсутністю лічильників обліку, обсяг стоків розраховується відповідно до обсягу водоспоживання.

Витрати на заробітну  плату  – 186 888 грн.

Єдиний соціальний внесок  22%.-41 115 грн.      186 888грн.*22% =41 115 грн.

Розрахунок виробничої собівартості

 

Прямі витрати по водопостачанню –  880704 грн.

Прямі витрати по водовідведенню –   591556 грн.

Разом – 1 472 260 грн.

вода –   59,8   %

стоки –  40,2   %

Загальновиробничі витрати в сумі 170213 грн. відносять на прямі витрати    :

 

 по водопостачанню 168689грн.в т.ч.:

–  податки – 73899 грн.

–  заробітна плата машиніста екскаватора – 44663 грн.

–  ЄСВ – 9826 грн.

– витрати на паливно-мастильні  матеріали – 40301 грн.

 

по водовідведенню 1524грн.в т.ч:

–  податки – 1524 грн.

 

583 988 грн.- 170 213 грн. = 413 775 грн.

Загальновиробничі витрати в сумі 413 775 грн. підлягають розподілу пропорційно прямих витрат

 

413 775 грн.*59,8% = 247 437 грн. – водопостачання

413 775 грн.*40,2% = 166 338 грн.- водовідведення

 

Разом   витрат по водопостачанню  247 437 грн. +  168 689 грн. =  416 126 грн.

 

Разом   витрат по водовідведенню   166 338 грн. +  1 524 гр. = 167 862 грн.

 

Виробнича собівартість (прямі витрати + розподілені загальновиробничі) : 

 

витрати по водопостачанню –   880 704 грн.+ 416 126 грн. = 1 296 830 грн.

витрати по водовідведенню –   591 556 грн. + 167 862 грн.=     759 418 грн.

 

Разом  – 2 056 248 грн.

вода –    63,1   %

стоки –  36,9   %

 

 

     Розподіл адміністративних витрат

 

Адміністративні витрати в сумі 456 515 грн. підлягають розподілу пропорційно   виробничій  собівартості.

 

456 515 грн. * 63,1% = 288 061 грн. – водопостачання

456 515 грн. * 36,9%  =168 454 грн. – водовідведення

.

                  

 

                    Розподіл адміністративних витрат

 

             Адміністративні витрати в сумі 456 515 грн. підлягають розподілу пропорційно   виробничій
собівартості.

 

      456 515 грн. * 63,1% = 288 061 грн. – водопостачання

      456 515 грн. * 36,9%  =168 454 грн. – водовідведення              

          

               

                   Розподіл витрат на збут

 

Витрати на збут  в сумі 248 488грн. розподіляються між видами діяльності пропорційно виробничій  собівартості.

 

Витрати на збут  в сумі  163514грн. відносять на витрати по водопостачанню:

– заробітна плата контролерів -134 028грн.

– нарахування ЄСВ – 29 486грн.

 

248 488 грн.-163 514 грн.=   84 974 грн.

 

Витрати на збут в сумі 84 974 грн. підлягають розподілу пропорційно виробничій собівартості

84 974грн *63,1% = 53 619 грн. – водопостачання

  • 974грн.*36,9% = 31 355 грн. – водовідведення

 

Витрати на збут розподіляють:

  • водопостачання – 53 619 грн. + 163 514 грн. = 217 133 грн.
  • водовідведення – 31335 грн.

 

Начальник                                                                                                                                                       Г. І.    Галій

Економіст                                                                                                                                                         С.О.   Тума

 

 

 

 

 

Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання