1545

Урядова гаряча лінія

Зачепилівська громада

Зачепилівський район, Харківська область

(05761) 51652

Телефон

 
УКРАЇНА
Зачепилівська громада
ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25/07/2019 року№56-Ксмт. Зачепилівка
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника юридичного відділу Зачепилівської селищної ради

Відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Зачепилівській селищній раді, затвердженого розпорядженням селищного голови від 17.11.2017 року №2:

 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи – начальника юридичного відділу Зачепилівської селищної ради.
 2. Затвердити вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади згідно з додатком №1.
 3. Повідомлення про оголошення конкурсу (додаток №2) опублікувати на офіційному сайті Зачепилівської селищної ради та у найближчому номері газети «Комерсант».
 4. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи Зачепилівської селищної ради (додаток 3).
 5. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника юридичного відділу (додаток 4).
 6. Начальнику загального відділу О.О. Пелих, забезпечити прийом кадрових документів від претендентів на заміщення вакантної посади ‘ протягом 30 календарних днів з дня опублікування повідомлення про оголошення конкурсу.
 7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника селищного голови О.В. Подколзіну.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                             Ю. КРИВЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження селищного   голови

від «25» липня 2019 р.№56-К

 

Вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади

начальника юридичного відділу Зачепилівської селищної ради

 

Основні вимоги до кандидата:

 • освіта вища за відповідним освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста  або  відповідно магістра, відповідного професійного спрямування;
 • стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років
 • обов’язкове досконале володіння комп’ютером та державною мовою.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                      Л. ГРАММА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження селищного голови

від «25» липня 2019 р.№ 56-К

 

Повідомлення про оголошення конкурсу

 

Зачепилівська селищна рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади начальника юридичного відділу Зачепилівської селищної ради.

Умови проведення конкурсу:

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Зачепилівської селищної ради такі документи :

– заяву про участь  у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби ;

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– заповнену особову  картку форми П 2-ДС ;

– дві фотографії розміром 4 х 6 см ;

– копію документів про освіту, підвищення кваліфікації;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

– копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади :

 • освіта вища за відповідним освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста  або  відповідно магістра, відповідного професійного спрямування,   стаж роботи за фахом  на державній службі  не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років,   обов’язкове досконале володіння комп’ютером та державною мовою.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: смт. Зачепилівка, вул.Паркова, 37, Зачепилівська селищна рада,   тел. 5-22-87.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                      Л. ГРАММА

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження селищного голови

від «25» липня 2019 р.№ 56-К

 

Порядок

 проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади

посадової особи Зачепилівської селищної ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи селищної ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб селищної ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією селищної ради, яка створена розпорядженням селищного голови.

1.4.  Іспит проходять кандидати на заміщення вакантної посади, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

 • організаційна підготовка до іспиту;
 • складання іспиту;
 • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.7. Загальний відділ селищної ради  за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

 1. Організаційна підготовка до іспиту

2.1.Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2.Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

 1. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                      Л. ГРАММА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до розпорядження селищного голови

від «25» липня 2019 р.№ 56-К

 

Перелік питань на перевірку та оцінку знань

Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України
 2. Основні розділи Конституції України.
 3. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. ст. 12).
 4. Форма правління в Україні (ст. 5).
 5. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 6. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 7. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 1314).
 8. Найважливіші функції держави (ст. 17).
 9. Державні символи України (ст. 20).
 10. Конституційне право на працю (ст. 43).
 11. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 12. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 13. Конституційне право на охорону здоров’я (ст. 49).
 14. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).
 15. Право громадянина України на вибори (ст. 70).
 16. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).

 

 1. Питання на перевірку знанняЗакону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
 2. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». (ст.1,2,3).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).
 5. Основні  напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст.6).
 6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).

7 .    Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10).

 1. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).
 2.      Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12).
 3. Декларація доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13).
 4. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14).
 5. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15).
 6. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).
 7. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).
 8. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (ст. 1).
 2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (ст. 4).
 3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (статті 5).
 4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 6,7).
 5. Обмеження щодо одержання подарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (ст. 8,9).
 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 10).
 7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 11).
 8. Фінансовий контроль (ст. 12).
 9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 13, 14).
 10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно – правових актів (ст. 15).
 11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (ст. 20).
 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст. 20).
 13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (ст. 21).
 14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (ст. 22).
 15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 25).

 

ІУ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Поняття та система місцевого самоврядування.
 2. Форми та органи самоорганізації населення.
 3. Законодавство про місцеве самоврядування.
 4. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.
 5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально – економічного і культурного розвитку, планування та обліку.
 6. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі бюджету, фінансів і цін.
 7. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю.
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
 10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва.
 11. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
 12. Порядок формування рад.
 13. Сесія ради.
 14. Секретар сільської, селищної, міської ради.
 15. Депутат ради.

 

 1. V. Питання на перевірку знань з питань, що стосуються роботи юридичного відділу Зачепилівської селищної ради

 

 1. Які акти не підлягають державній реєстрації?
 2. Які органи здійснюють державну реєстрацію нормативно – правових актів?
 3. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та господарського).
 4. Які нормативно – правові акти підлягають державній реєстрації?
 5. Терміни набуття чинності нормативно – правових актів .
 6. Терміни подання нормативно – правових актів для державної реєстрації.
 7. Повноваження юридичної служби органу виконавчої влади.
 8. Нормативно – правові акти, що підлягають державній реєстрації.
 9. Основні завдання юридичної служби.
 10. Представництво в судовому процесі.
 11. Права юридичної служби органу виконавчої влади.
 12. Укладення, зміна і розірвання договорів.
 13. Підстави для відмови в державній реєстрації нормативно – правових актів.
 14. Стадії судового розгляду.
 15. Визначення поняття «державна реєстрація нормативно – правового акту.

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                      Л. ГРАММА

 

 

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

 

проекту розпорядження селищного голови від 25.07.2019 року № 56-К «Про  оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника юридичного відділу Зачепилівської селищної ради»

 

Найменування посадиДата підписпрізвище, ініціали
Перший заступник селищного голови Подколзіна О.В.
Секретар ради Безчасна Л.М.
Головний спеціаліст юридичного відділу

 

 Шерстюк Є.В.
Начальник загального відділу

 

 Пелих О.О.
Виконавець  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

СПИСОК РОЗСИЛКИ

розпорядження селищного голови від 25.07.2019 року № 56-К «Про  оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника юридичного відділу Зачепилівської селищної ради»

 

Найменування відділуКількість екземплярівпрізвище, ініціали

підпис