Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

 
УКРАЇНА
Зачепилівська громада
Зачепилівський район
Харківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 23/07/2020 року№144Зачепилівка
Про затвердження Положення про розміщення контейнерів для твердих побутових відходів на території населених пунктів Зачепилівської селищної ради

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи»; Правилами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, Методичними рекомендаціями з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, з метою впорядкування процедури визначення місць для розміщення контейнерних майданчиків та контейнерів для твердих побутових відходів на території населених пунктів Зачепилівської селищної ради, виконавчий комітет Зачепилівської селищної ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про розміщення контейнерів для твердих побутових відходів на території населених Зачепилівської селищної ради (додаток 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова Юрій КРИВЕНКО

Додаток №1
до рішення
виконавчого комітету
від 23 .07. 2020 року № 144

Положення
про розміщення контейнерів для твердих побутових відходів на території населених пунктів Зачепилівської селищної ради
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене з метою впорядкування процедури визначення місць для розміщення контейнерів та контейнерних майданчиків на території населених пунктів Зачепилівської селищної ради.
1.2. Положення розроблене у відповідності законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованого у Мін’юсті 5 квітня 2011 р. за
№ 457/19195, Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.
1.3. Терміни, які застосовуються у Положенні, вживаються у таких значеннях:
відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;
великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра;
виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;
поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;
збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;
зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення);
розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;
контейнер для зберігання побутових відходів (контейнер) -
металева або пластикова ємність, призначена для збирання та
зберігання побутових відходів, виготовлена згідно з вимогами
державних стандартів;
євроконтейнер – контейнер, обладнаний колесами та кришкою;
контейнерні майданчики - відведені місця для розміщення контейнерів;
виконавець послуг з вивезення твердих побутових відходів - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання послуг з вивезення побутових відходів споживачам, який визначається у відповідності до діючих нормативно-правових актів.

2. Визначення місць для розміщення контейнерів
2.1. Контейнери встановлюються з метою своєчасного збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і внутрішньобудинкових територій.
2.2. Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд передбачати будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для збирання і зберігання побутових відходів.
2.3. В районах забудови, що склалася місця розташування контейнерних майданчиків визначаються балансоутирмувачем багатоквартирного житлового фонду за погодженням з Департаментом містобудування та архітектури виконавчого комітету.
2.4. Дозволяється встановлювати контейнери на контейнерних майданчиках з твердим покриттям у відповідності згідно діючих санітарних норм.
2.5. У виняткових випадках, у районі забудови, що склалася, де немає можливості дотримання встановлених норм для місць розміщення контейнерних майданчиків, а також при виникненні спірних питань щодо розміщення контейнерів, місця розташування контейнерів визначаються комісією за участю посадових осіб спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури і державної санітарно-епідеміологічної служби, а також представників балансоутримувача будинку та органу самоорганізації населення.
Комісією складається акт довільної форми щодо місця розташування контейнерного майданчика, який підписується всіма членами комісії у кількості примірників для кожної сторони.
2.6. Суб'єкти господарювання мають право на розміщення євроконтейнерів чи окремого контейнерного майданчика для збору власних ТПВ на відокремленій (огородженій) земельній ділянці, відведеній даному суб’єкту згідно з діючим законодавством і відповідно до санітарних норм за погодження з Департаментом архітектури та містобудування. Використання суб’єктами господарювання контейнерів, встановлених на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, як правило, не допускається.
2.7. Роботи з встановлення та перенесення контейнерів виконуються виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів.
2.8. Розмір майданчиків повинен бути розрахований на встановлення необхідної кількості контейнерів, яка визначається балансоутримувачем житлового фонду.
2.9. При розміщенні контейнерних майданчиків необхідно враховувати можливість безперешкодного під'їзду до них спецмашин для вивозу сміття.
2.10. Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерів, контейнерних майданчиків, майданчиків для великогабаритних відходів, чистоту і порядок навколо них у радіусі 5 метрів несе виконавець послуги з вивезення твердих побутових відходів.
2.11. Контейнери повинні бути в справному стані, пофарбовані і мати маркування з указівкою реквізитів власника (балансоутримувача).
2.12.Миття та дезінфекція контейнерів проводиться виконавцем послуг зі збирання, вивезення твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних відходів відповідно до вимог санітарних правил та норм.
2.13. Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбуються не менше двох разів на рік – навесні і восени.
2.14. Недопускається спалювання ТПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках.
2.15. Перенесення існуючих контейнерних майданчиків відбувається в порядку встановлення.
3. Визначення кількості контейнерів
3.1. Для визначення кількості встановлюваних контейнерів, необхідно виходити з чисельності населення, що користується ними та норм накопичення відходів та термінів їх зберігання. Розрахунковий об’єм контейнерів повинен відповідати фактичному накопиченню відходів у періоди найбільшого утворення відходів.
3.2. Сумарний об'єм контейнерів для збирання твердих побутових відходів має перевищувати фактичний об'єм утворення твердих побутових відходів на 25 відсотків.
3.3. Наявні контейнери та євроконтейнери, що перебувають у власності територіальної громади передаються виконавцю послуг з вивезення твердих побутових відходів згідно цивільно-правових угод (оперативне управління, позичка, оренда тощо). Відповідальним за укладення договорів є Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку. Істотною умовою вищевказаних договорів є порядок та умови повернення контейнерів власнику, а саме: після завершення дії договору чи у випадку його дострокового розірвання, контейнери повинні бути повернуті власнику в первісному стані з урахуванням амортизації, а при неможливості виконання цих вимог – відшкодувати вартість заподіяної шкоди чи витрат.

Керуюча справами
(секретар)виконавчого комітету Леся ГРАММА

Додаток №2
виконавчого комітету
від 23 .07. 2020 року № 144

Склад
комісії з визначення місць розташування контейнерних майданчиків та контейнерів для твердих побутових відходів на території населених пунктів
Зачепилівської селищної ради
Подколзіна О.В. – перший заступник селищного голови - голова комісії;

Швецов В.В. – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства - заступник голови комісії;

Левицька Л.С.- головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства- секретар комісії;
Черненко А.С.- начальник відділу земельних відносин;
Решотко О.С. – начальник КП «Зачепилівське»;
Тутова З.І.- голова ОСББ «Розвиток» за згодою;
депутат Зачепилівської селищної ради відповідного округу за згодою.

Керуюча справами
(секретар)виконавчого комітету Леся ГРАММА

Додаток №3
виконавчого комітету
від 23 .07. 2020 року № 144

Список
місць розташування контейнерних майданчиків та контейнерів для твердих побутових відходів на території населених пунктів
За
№п\п Адреса розміщення контейнерів К-ть контенерів
1 Багаторквартині будинки Вул.Українська 1,3 2
2 Багаторквартині будинки Вул.Українська 8,8А,10А,10 3
3 Багаторквартині будинки Пров.Першотравневий,5 1
4 Багаторквартині будинки Вул,Паркова 22,26,28 2
5 Багатоквартині будинки Пров.Новоселівський 6,8 2
6 Багаторквартині будинки Пров.Новоселівський 3,5,7 2
7 Багаторквартині будинки 14.Гвардійськоїст.див.2,11,13,15 3
8 Багаторквартині будинки Вул.Центральна 35,37 3
9 Багаторквартині будинки Вул.Харківська1,3 3
10 ОСББ"Розвиток"(вул.Центральна 57,67,65) 6
11 ОСББ"Ранкова зірка" с.Кочетівка 3
12 ОСББ"Ранок-2019" (вул.Українська,3) 1

Керуюча справами
(секретар)виконавчого комітету Леся ГРАММА

Join Us Facebook
посилання