Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

 
УКРАЇНА
Зачепилівська громада
ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІV СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 25/01/2018 року №99
Про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення селищної ради від 21 грудня 2017 року № 29      «Про селищний бюджет на 2018 рік»

 1. Визначити на 2018 рік:

– доходи селищного бюджету у сумі 62 804,2 тис. грн., у тому числі доходів загального фонду бюджету 62 280,6 тис. грн., спеціального фонду – 523,6 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

– видатки селищного бюджету у сумі 62 804,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 62 170,6 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 633,6 тис. грн. за головними розпорядниками коштів бюджетів і тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком № 3 до цього рішення;

профіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 110,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 110,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 62 170,6 тис. грн. та спеціальному фонду 633,6 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок коштів селищного бюджету у сумі 200,0тис. гривень.
 3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівникам бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити на 2018 рік резервний фонд селищного бюджету у сумі 10,0 тис. гривень.
 2. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 340,0 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №7 до цього рішення.
 4. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Зачепилівській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Селищному голові забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електроенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, у межах установлених обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Установити, що джерелами формування загального фонду селищного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України.
 3. Надати право селищні раді здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах.
 4. Установити, що головний розпорядник коштів селищного бюджету бере бюджетні зобов’язання та здійснює платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби у Зачепилівському районі.
 5. Установити, що головний розпорядник утримує чисельність працівників та здійснює фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах селищного бюджету.
 6. Надати право голові Зачепилівської селищної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами.
 7. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету селищної ради.
Селищний голова Кривенко Ю.В.
Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання