Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

 
УКРАЇНА
Зачепилівська громада
ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
VIII СЕСІЯ VІІI СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22/02/2018 року №177
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення "Вуличний комітет "Культурний осередок на селі» у селі Сомівка, об’єднаної територіальної громади Зачепилівської селищної ради

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 8, 9, 14 Закону України "Про органи самоорганізації населення", рішення Зачепилівської селищної ради від 25.01.2018 N 102 "Про органи самоорганізації населення в об’єднаній територіальній громаді Зачепилівської селищної ради ", враховуючи заяву ініціативної групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Зачепилівській селищній раді 13.02.2018 за №69, протокол та список учасників зборів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 02.02.2018, Зачепилівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити його назву – “Вуличний комітет “Культурний осередок на селі” вулиці Центральна с.Сомівка.
  2. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення “Вуличний комітет “Культурний осередок на селі” вулиці Центральна с.Сомівка є:

2.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

2.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

2.3. Участь у реалізації соціально-економічного та культурного розвитку території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.

  1. Надати органу самоорганізації населення “Вуличний комітет “”Культурний осередок на селі” вулиці Центральна с.Сомівка, у межах території його діяльності такі власні повноваження:

3.1. Представляти разом з депутатами Зачепилівської селищної ради інтереси жителів вулиці Центральна, с. Сомівка у Зачепилівській селищній раді, місцевих органах виконавчої влади.

3.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Зачепилівської селищної ради, розпоряджень її виконавчого  органу та Зачепилівського селищного голови.

3.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програми соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету об’єднаної територіальної громади Зачепилівської селищної ради.

3.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні робіт з благоустрою, озеленення та  утримання у належному стані прибудинкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

3.5. Здійснювати контроль за якістю надання послуг та за якістю проведених ремонтних робіт громадянам, які мешкають на території діяльності органу самоорганізації населення.

3.6. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів

3.7. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Зачепилівської селищної ради.

3.8. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки

3.9. Сприяти правоохоронним органам відповідно до законодавства у забезпеченні охорони громадського порядку

3.10. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.

3.11. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.

3.12. Сприяти депутатам Зачепилівської селищної ради в організації зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з жителями.

3.13. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

  1. Делегувати органу самоорганізації населення “”Вода-це життя” вулиці Центральна с.Сомівка, у межах території його діяльності такі повноваження селищної ради:

4.1.  оформлення актів матеріально-побутових умов проживання громадян;

4.2. складання списків пільгових категорій громадян і їх направлення у відповідні органи;

4.3.  надання характеристик на громадян за місцем вимоги.

4.4. розгляд звернень громадян, які надійшли на адресу селищного голови, виконавчих органів селищної ради.

  1. Орган самоорганізації населення “Вуличний комітет “Вода-це життя” вулиці Центральна с.Сомівка, набуває власних повноважень після його легалізації у виконавчому комітеті Зачепилівської селищної ради в порядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про органи самоорганізації населення”.
  2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Вуличний комітет “Вода-це життя” вулиці Центральна с.Сомівка, діє у межах території будинків індивідуальної забудови за такими адресами:

5.1. Вулиця Центральна, з  № 1 по №60.

  1. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення “Вуличний комітет “Культурний осередок на селі” вулиці Центральна с.Сомівка, у межах своїх повноважень здійснюють Зачепилівська селищна рада та виконавчий комітет Зачепилівкої селищної ради
  2. Це рішення Зачепилівської селищної ради офіційно оприлюднити на офіційному Веб-сайті Зачепилівської селищної ради.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення, регламенту депутатської діяльності та етики, прав людини, законності запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Селищний голова Кривенко Ю.В.
Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання