Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

 
УКРАЇНА
Зачепилівська громада
Красноградського району
Харківської області
ХХХ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 16/02/2023 року №3865 смт. Зачепилівка
Про внесення змін до Програми благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022-2025 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про поховання та похоронну справу» та статті 91 Бюджетного кодексу України, Зачепилівська селищна рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022 – 2025 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мартиненко Т.І.) та постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Дорошенко С.В.).

Зачепилівський селищний голова Олена ПЕТРЕНКО

Додаток до рішення
Зачепилівської селищної ради
від 16.02.2023 року № 3865
Програма
благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради
на 2022 – 2025 роки
Паспорт Програми
1 Ініціатор розроблення Програми Відділ містобудування та архітектури житлово-комунального господарства
Відділ фінансово-господарського забезпечення
2 Розробник Програми Відділ містобудування та архітектури житлово-комунального господарства
Відділ фінансово-господарського забезпечення
3 Співрозробники Програми Юридичний відділ
4 Відповідальні виконавці Програми 1. Відділ містобудування та архітектури житлово-комунального господарства
2. Житлово-комунальні підприємства міської територіальної громади
5 Строк реалізації Програми 2022 – 2025 роки
6 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми бюджет Зачепилівської селищної територіальної громади;
інші джерела, не заборонені законодавством
7 Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,
тис. грн. в межах виділених коштів*
2022 – 12 034,0
2023 – 13 553,0
2024 – 14 490,0
2025 – 15 535,0

Вступ
За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення.
Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного очищення, проведення робіт з утримання дорожньо-мостового господарства, боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожньо-мостового господарства, озеленення території, вуличного освітлення, малих архітектурних форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів.
ІІ. Загальні положення:
Заходи по благоустрою та покращенню санітарного стану населених пунктів ради здійснюється в інтересах жителів Зачепилівської громади, з метою покращення екологічної, демографічної ситуації, створення умов для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення підвідомчої території, підвищення рівня громадського порядку.
ІІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми:
• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
• Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
• Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р.;
• Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.
ІV. Мета Програми:
Метою Програми є організація робіт з соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів, що здійснюютьсяна території населених пунктів, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
• поліпшення благоустрою населених пунктів громади;
• підтримання санітарного стану підвідомчої території на належному рівні;
• забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції та ремонту доріг;
• покращення транспортного обслуговування населення;
• підримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів;
• вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування, утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів;
• впорядкування кладовищ, братських могил, пам’ятних знаків;
• освітлення вулиць (будівництво та відновлення вуличного освітлення);
• проведення озеленення населених пунктів.
V. Виконавці Програми:
• Виконком Зачепилівської селищної ради;
• Комунальні підприємства
• сільгосппідприємства, територіально підпорядковані селищній раді;
• домовласники;
Основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота селищної ради, депутатів селищної ради, а також усвідомлення і допомога населення при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету.
VI. Основні Програмні заходи:
1. Розробити комплексні заходи з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів;
2. Організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення;
3. Створити умови для реалізації прав суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;
4. Здійснити заходи з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів;
5. Організувати проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою комунальної власності;
6. Здійснення контролю за належним дотриманням Правил благоустрою населених пунктів;
7. Забезпечення проведення капітальних та поточних ремонтів доріг населених пунктів;
8. Проводити роботи з будівництва та реконструкції вуличного освітлення;
9. Забезпечити вивіз та утилізацію твердих побутових відходів.
10. Облаштування дитячих майданчиків;
11. Здійснення благоустрою територій навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів
12. Освітлення вулиць.
13. Розчистка вулиць від снігу.
14. Ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ.
15. Санітарна очистка кладовищ.
16. Висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.
17. Забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми благоустрою згідно з обсягами фінансування.
VІI. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів з виконання Програми благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022 – 2025роки, утримання та ремонту об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів бюджету територіальної громади або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших джерел фінансування. Фінансування заходів із благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.
Щорічно, враховуючи реальну ситуацію, селищному голові та постійним комісіям можна здійснювати коригування Програми з метою визначення першочергових заходів.
Роботи, що плануються виконуватись в Зачепилівській селищній раді:
• капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць населених пунктів територіальної громади, де ще не зроблені такі роботи.
• поточні ремонти доріг населених пунктів.
• будівництво, реконструкція, відновлення вуличного освітлення в усіх населених пунктах Зачепилівської селищної ради.
• ремонти водопостачання
• надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів.
• придбання сміттєвих контейнерів.
• придбання паливно-мастильних матеріалів
• обслуговування та оплата вуличного освітлення.
• послуги дорожньої техніки (розчищення доріг від снігу).
• утримання автомобільних доріг (посипання протиожеледним матеріалом).
VІІI. Очікувані результати реалізації Програми.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
• збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;
• покращення екологічної ситуації у населених пунктах, підтримуватиметься санітарний стан населених пунктів на належному рівні;
• своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт;
• відновлення мережі вуличного освітлення;
• поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів селищної ради та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців;
• підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;
• підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення. Залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;
• формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг.
Паспорт Програми
1. Назва - Програма «Благоустрій населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022 – 2025 роки»
2. Замовник програми – Виконком Зачепилівської селищної ради.
3. Мета: Забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг; освітлення вулиць; вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; впорядкування кладовищ; проведення озеленення населених пунктів.
4. Початок – січень 2022 рік, закінчення – грудень 2025 рік.
5. Термін виконання – 4 роки.
6. Загальні обсяги фінансування, в тому числі видатки селищного бюджету – 55 612,0 тис.грн. згідно додатку до програми.
Очікуванні результати виконання. При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна, поліпшаться умови для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення, підвищиться рівень громадського порядку.
Контроль за виконанням – постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

Секретар селищної ради Світлана БАКА

Додаток
до Програми

тис.грн.
Код Витрати згідно економічного класифікатора видатків 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік Всього
2111 Заробітна плата 5200,0 5500,0 6000,0 6500,0 23200,0
2120 Нарахування на оплату праці 1144,0 1210,0 1320,0 1430,0 5104,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
в тому числі: 3600,0 7500,0 7700,0 8000,0 17800,0
Придбання матеріалів для поточного ремонту доріг 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 400,0 440,0 460,0 490,0 1790,0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 44,0 46,0 50,0 50,0 190,0
2273 Оплата електроенергії 1600,0 1800,0 1900,0 2000,0 7300,0
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 36,0 42,0 45,0 50,0 173,0
2282 Заходи 6,0 8,0 8,0 8,0 30,0
2800 Інші поточні видатки 4,0 7,0 7,0 7,0 25,0
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Машина дорожня з установкою для виконання ямкового ремонту дорожнього покриття на базі причепа) 3330,0 3330,0
Разом: 12034,0 19883,0 17490,0 18535,0 67942,0
до Програми

Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання