Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

 
УКРАЇНА
Зачепилівська громада
Красноградського району
Харківської області
ХХVI СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 15/09/2022 року №3792 смт. Зачепилівка
Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2021 року «Про бюджет Зачепилівської селищної територіальної громади на 2022 рік»

(20507000000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування»,Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», здійснюючи передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», виконавчий комітет Зачепилівська селищна рада

ВИРІШИВ:

Внести зміни до рішення селищної ради від 22 грудня 2021 року № 2938 «Про бюджет Зачепилівської селищної територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, внесеними рішеннями селищної ради від 22 лютого 2022 року № 3750, від 13 червня 2022 року № 3765 та від 27 липня 2022 року № 3784, рішеннями виконавчого комітету від 21 березня 2022 року № 15, від 18 квітня 2022 року № 18, від 09 травня 2022 року № 24 та від 05 липня 2022 року № 31, виклавши його у новій редакції:

1. Визначити на 2022 рік:
- доходи селищного бюджету у сумі 141 646 963 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади 138 808 442 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади – 2 838 521 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади у сумі 160 656 740 гривень, у тому числі видатки загального фонду 151 484 320 гривень та видатки спеціального фонду 9 172 420 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,33 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених у цьому пункті;
- резервний фонд бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,01 відсотків загального фонду бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади, визначених у цьому пункті.
- профіцит загального фонду бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади в сумі 6 233 919 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади в сумі 6 233 919 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
З метою забезпечення належного використання коштів, які надходять до бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади у вигляді субвенцій, дотацій з інших бюджетів, ураховуючи періодичність проведення сесій селищної ради, надати право селищному голові своїми розпорядженнями збільшувати/зменшувати доходну та видаткову частину бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади на суми уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів після ухвалення відповідних рішень та нормативно-правових актів й затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів з подальшим їх затвердженням на сесіях селищної ради.
4. Затвердити на 2022 рік розподіл обсягів капітальних вкладень бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних об’єктів у 2022 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм в сумі 30 044 114 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Виділити додаткові кошти за рахунок вільного залишку загального фонду, що утворився станом на 01.01.2022 року в сумі 18 909 797 гривень (з них 3 000 000 гривень – субвенція Красноградському районному бюджету згідно Цільової програми забезпечення фінансування заходів національного спротиву Зачепилівської селищної ради на 2022-2023 роки за рахунок вільного залишку коштів освітньої субвенції) та за рахунок вільного залишку спеціального фонду в сумі 99 980 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади на 2022 рік до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 і 101 Бюджетного кодексу України та Законі України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади на 2022 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 2022 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади видатки загального фонду на:
- оплату праці працівникам бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Зачепилівської селищної ради, в особі начальника фінансового відділу Зачепилівської селищної ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:
11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та термін, визначені бюджетним законодавством.
11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Узяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
11.5. Забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади на 2022 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 4 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Установити, що головні розпорядники утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах бюджетних установ, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

14. Надати право фінансовому відділу Зачепилівської селищної ради, в особі начальника фінансового відділу Зачепилівської селищної ради, у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.
Коригувати розпис бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади за напрямами видатків головного розпорядника коштів бюджету Зачепилівської селищної територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджету класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва селищної ради із наступним внесенням змін до рішення селищної ради про бюджет Зачепилівської селищної територіальної громади.

15. Надати право голові Зачепилівської селищної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами.

16. Додатки №№ 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва селищної ради (Мартиненко Т.І.).

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО

Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання