Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

 
УКРАЇНА
Зачепилівська громада
Зачепилівського району
Харківської області
I СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 16/11/2017 року №8 смт. Зачепилівка
Про початок реорганізації Бердянської сільської ради Забаринської сільської ради Леб’язької сільської ради Миколаївської сільської ради Сомівської сільської ради шляхом приєднання до Зачепилівської селищної ради

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 на підставі рішення Зачепилівської селищної ради від 16 листопада 2017 року № 1 «Про початок повноважень депутатів Зачепилівської селищної ради», Зачепилівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Почати процедуру реорганізації Бердянської селищної ради (ЄДРПОУ 04397916), місцезнаходження: вул. Центральна,52, с.Бердянка, Зачепилівського району, Харківської області шляхом приєднання до Зачепилівської селищної ради (ЄДРПОУ 04397856), місцезнаходження: вул. Паркова,37, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області.
 2. Зачепилівська селищна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Бердянської сільської ради.
 3. Почати процедуру реорганізації Забаринської сільської ради (ЄДРПОУ 04397908 місцезнаходження: вул.Цетральна, 19, с.Забарино, Зачепилівського району, Харківської області шляхом приєднання до Зачепилівської селищної ради (ЄДРПОУ 04397856), місцезнаходження: вул. Паркова,37, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області.
 4. Зачепилівська селищна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Забаринської сільської ради.
 5. Почати процедуру реорганізації Леб’язької сільської ради (ЄДРПОУ 04397879 ), місцезнаходження: вул. Центральна 256, с.Леб’яже, Зачепилівського району, Харківської області шляхом приєднання до Зачепилівської селищної ради (ЄДРПОУ 04397856), місцезнаходження: вул. Паркова,37, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області.
 6. Зачепилівська селищна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Леб’язької сільської ради.
 7. Почати процедуру реорганізації Миколаївської сільської ради (ЄДРПОУ 04399832), місцезнаходження: с.Миколаївка, Зачепилівського району, Харківської області) шляхом приєднання до Зачепилівської селищної ради (ЄДРПОУ 04397856), місцезнаходження: вул. Паркова,37, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області.
 8. Зачепилівська селищна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Миколаївської сільської ради.
 9. Почати процедуру реорганізації Сомівської сільської ради (ЄДРПОУ 04397922), місцезнаходження: вул.Центральна,26, с.Сомівка, Зачепилівського району, Харківської області) шляхом приєднання до Зачепилівської селищної ради (ЄДРПОУ 04397856), місцезнаходження: вул. Паркова,37, смт.Зачепилівка, Зачепилівського району, Харківської області.
 10. Зачепилівська селищна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Сомівської сільської ради.
 11. Утворити Комісію з реорганізації Бердянської сільської ради, Забаринської сільської ради, Леб’язької сільської ради, Миколаївської сільської ради, Сомівської сільської ради у складі:
 • Голова комісії: Подколзіна Олена Вікторівна (ІПН 2264823263) – перший заступник Зачепилівського селищного голови
 • Заступник голови комісії: Зіновей Світлана Михайлівна (2385800763) –головний бухгалтер Зачепилівської селищної ради
 • Член комісії: Грамма Леся Юріївна (ІПН 2753019343) – секретар виконавчого комітету Зачепилівської селищної ради.
 • Член комісії:Згонник Вікторія Василівна (ІПН2691013647)– в.о. старости сіл с Бердянка, с Вишневе, с Першотравневе, с Травневе Зачепилівської селищної ради
 • Член комісії: Тітаренко Алла Олександрівна (ІПН 2944223307) – головний бухгалтер Бердянської сільської ради
 • Член комісії: Бака Світлана Валентинівна  (ІПН 2804500485) – в.о. старости с. Забарино с.Олександрівка Зачепилівської селищної ради
 • Член комісії: Альошина Світлана Григорівна (ІПН 2605906823) – головний бухгалтер Забаринської сільської ради.
 • Член комісії: Тимченко Ігор Владиславович  (ІПН 2510713491) – в.о. старости с Леб’яже, с. Кочетівка, с. Перемога  Зачепилівської селищної ради
 • Член комісії: Попова Олена Іванівна (ІПН 2192900981 – головний бухгалтер Леб’язької сільської ради.
 • Член комісії: Гужва Наталія Миколаївна (ІПН 2810600460) – в.о. старости сіл Миколаївка та с.Абазівка Зачепилівської селищної ради
 • Член комісії: Гришко Ольга Василівна (ІПН 3039410947) – головнийбухгалтер Миколаївської сільської ради.
 • Член комісії: Пашенко Віра Миколаївна (ІПН2851117944  ) – в.о. старости  с Сомівка, с Займанка, с Лиманівка, с Семенівка Зачепилівської селищної ради
 • Член комісії: Покуса Віра Олексіївна (ІПН3231505686 ) – головний бухгалтер Сомівської  сільської ради.
 1. Покласти на Комісію з реорганізації Бердянської сільської ради Забаринської сільської ради, Леб’язьської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Сомівської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Бердянської сільської ради Забаринської сільської ради, Леб’язьської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Сомівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 р.
 2. Надати право селищному голові за необхідності вносити зміни до персонального складу комісії в ході реорганізації.
 3. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Бердянської, Забаринської, Леб’язької, Миколаївської, Сомівської сільських рад.
 4. Затвердити План заходів з реорганізації Бердянської сільської ради Забаринської сільської ради, Леб’язьської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Сомівської сільської ради (додаток 1).
 5. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Бердянської, Забаринської, Леб’язької, Миколаївської, Сомівської сільських рад надати право Зачепилівському селищному голові здійснювати без погодження з Зачепилівською селищною радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 та 4 Плану заходів з реорганізації Бердянської сільської ради, Забаринської сільської ради., Леб’язької сільської ради, Миколаївської сільської ради, Сомівської сільської ради
 6. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 7. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2017 р. під час діяльності рад, що приєднуються до Зачепилівської селищної ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Бердянської, Забаринської, Леб’язької, Миколаївської, Сомівської сільських рад станом на 31.12.2017 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Зачепилівській селищній раді
 9. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Бердянської, Забаринської, Леб’язької, Миколаївської, Сомівської сільських рад станом на 31.12.2017 р. до Зачепилівської селищної ради секретаря виконавчого комітету Зачепилівської селищної ради Грамму Лесю Юріївну.
 10. Уповноважити Зачепилівського селищного голову затвердити від імені Зачепилівської селищної ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Бердянської, Забаринської, Леб’язької, Миколаївської, Сомівської сільських рад станом на 31.12.2017 р.
 11. Секретарю виконавчого комітету Зачепилівської селищної ради Граммі Лесі Юріївні у строк до 31.01.2018 р. подати Зачепилівському селищному голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Бердянської, Забаринської, Леб’язької, Миколаївської, Сомівської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 12. Зачепилівському селищному голові не пізніше 18.12.2017 р. утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Бердянської, Забаринської, Леб’язької, Миколаївської, Сомівської сільських рад та забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Зачепилівською селищною радою.
 13. Голові Комісії з реорганізації Подколзіній О.В . забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Зачепилівську селищну раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 14. Зобов’язати селищного голову видати розпорядження про попередження працівників Бердянської сільської ради, Забаринської сільської ради, Леб’язьської сільської ради, Миколаївської сільської ради, Сомівської сільської про наступне вивільнення у порядку ст. 492 Кодексу законів про працю України .
 15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Зачепилівського селищного голову.
Зачепилівський селищний голова Кривенко Ю.В.
Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання