Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

Право на безоплатну правову допомогу

13.12.2021

10 грудняВсеукраїнський день безоплатної правової допомоги

Право на безоплатну правову допомогу

Третій рік поспіль проводиться всеукраїнський день безоплатної правової допомоги, приурочений до Дня прав людини, який відзначається 10 грудня.

Саме цього дня 73 роки тому Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято Загальну декларацію прав людини.

Громадяни мають можливість отримати юридичні консультації (первинна допомога) та захист (вторинна допомога) в центрах та бюро правової допомоги, які розташовані на всій території України.

Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом.  Реалізувати це право  можна, зокрема,  звернувшись до Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, які є їх  в структурними підрозділами.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» передбачає можливість отримання двох видів безоплатної правової допомоги – первинної та вторинної. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг: надання правової інформації;  консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Таку допомогу може отримати кожен.

Безоплатна вторинна правова допомога полягає у наданні таких правових послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу, на відміну від первинної, мають ті категорії осіб, що визначені Законом. Так,  зокрема, отримати безоплатну вторинну правову допомогу, подавши відповідне звернення  безпосередньо до  Місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи до бюро правової допомоги, можуть:

 • особи, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а  також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
 •   діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;
 • внутрішньо переміщені особи;
 • громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб,  – з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • особи, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”,- з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
 • особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.
 • особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, – протягом розгляду справи в суді;
 • особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, –  протягом розгляду справи в суді;
 • особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, – стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією;
 • особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

Звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, подаються особами, які досягли повноліття  за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи. Звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги , що стосуються дітей, подаються їх законними представниками за місцем фактичного проживання дитини або її законних представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи. Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги   потрібно подати документи, що підтверджують належність особи до однієї з категорій осіб, зазначених вище.

 

Нагадуємо, що правова допомога надається Зачепилівським бюро правової допомоги з 8-00 год. до 17-00 год. з понеділка по четвер, в п’ятницю з 8.00 год. до 15.45 год. за адресою: смт. Зачепилівка, вул. Центральна 82, тел.: 5-10-45.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.

 

Join Us Facebook
посилання