Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

Підстави розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку

12.10.2020

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в наступних випадках:

 1. В разі невиконання сторонами, орендарем та орендодавцем, обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України «Про оренду землі», а саме:
 • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням згідно з договором оренди;
 • недотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, недодержання державних стандартів, норм і правил;
 • недотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;
 • несвоєчасного внесення орендної плати;
 • передання в користування земельну ділянку у стані, що не відповідає умовам договору оренди;
 • незабезпечення при передачі земельної ділянки в оренду відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
 • вчинення дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;
 • не відшкодування орендарю капітальних витрат, пов’язаних з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;
 • не попередження орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди;
 • не використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;
 • не виконання встановлених щодо об’єкта оренди обмежень (обтяжень) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;
 • не дотримання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
 • не надання у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності копії договору відповідному органу доходів і зборів.

Також, на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі:

 1. Невиконання сторонами обов’язків, передбачених умовами договору, наприклад, щодо розміру, умов і строків внесення орендної плати.
 2. Випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки.
 3. Виникнення підстав, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України, наприклад:
 • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;
 • систематична несплата орендної плати;
 • недосягнення згоди у випадку істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору. Також, допускається розірвання договору в позасудовому односторонньому порядку в разі, якщо це передбачено умовами договору.

За більш детальною інформацією та необхідною консультацією або роз’ясненням, Ви можете звертатися до відділу «Красноградське бюро правової допомоги» Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м.Красноград, вул.Бєльовська,90,3 поверх, каб.30, контактний номер телефону 7-05-29 та за телефоном гарячої лінії системи БПД 0 800 21 31 03.

 

 

Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання