Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Новоселівського сільського будинку культури

19.04.2021

Вимоги до кандидата:

  • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем  бакалавра, спеціаліста, магістра;
  • володіння державною мовою;
  • здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
  • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
  • копія документа, що посвідчує особу, копії документів про освіту;
  • мотиваційний лист довільної форми;
  • проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Зазначені документи надсилаються на поштову (64401, Харківська обл., Зачепилівський р-н., сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 46) або електронну адреси Відділу культури і туризму Зачепилівської селищної ради (kultura.zach@ukr.net) у встановлений строк. Телефон для довідок – 5-11-78

Результати голосування оприлюднюються на офіційному сайті Зачепилівської селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК заяви кандидата про участь у конкурсі

Начальнику Відділу культури,

і туризму   Зачепилівської

селищної ради Корнєєвій Т.В.

 

Конкурсній комісії

Відділу культури,

і туризму   Зачепилівської

селищної ради

________________________________

прізвище, ім’я, по батькові кандидата                                                     _______________________________ ,

дата народження кандидата який(а)                                                                                                          проживає за адресою:

 

телефони: дом.:___________________ роб., моб.: _______________________

 

З А Я В А*

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади______________________________________________________________________________________________________________________________

повна назва посади

 

Ознайомлений(а) із визначеними обмеженнями, установленими Законом України «Про запобігання корупції», та з вимогою статті 214 Закону України «Про культуру» щодо особистої відповідальності за достовірність інформації у документах, доданих до цієї заяви.

До заяви додаю наступні документи:

– згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копію паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер (за наявності);

– копії документів про освіту;

– мотиваційний лист довільної форми.

 

___________________                                                       ___________________

дата                                                                                                                                підпис

 

* Заява пишеться особою власноручно

 

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, ,

(П. І. Б.)

(народився «____» ____________ 19___ року, паспорт серії ___ №____________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду  )

(повна назва володільця, суб’єкта господарювання)

на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі (відділу  культури і туризму Зачепилівської селищної ради ) уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.

 

«____» ____________ 20___ року, (____________________)

Особу та підпис ________________________ перевірено

Відповідальна особа (____________________)

М. П.

 

Я, ________________________

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

 

«___» _________ 20___ року.

______________________

(підпис)

 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних (назва володільця, суб’єкта господарювання) з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

МОТИВАЦІЙНИЙ  ЛИСТ

__________________________________________________ (ПІБ кандидата),

кандидата на посаду  директора ______________________________________

 

В мотиваційному листі надається відповідь на питання «ЧОМУ я хочу посісти посаду керівника закладу, ЯК я збираюся розвивати заклад?»

 

 

Дата                                       Підпис

 

Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання