Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КНП “ЗАЧЕПИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ” ЗАЧЕПИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09.03.2022

ОГОЛОШЕННЯ

 

Оголошується конкурс на зайняття посади  директора Комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі  змінами), Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров`я», затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 року №117 (зі змінами), Статут КНП «Зачепилівської центральної лікарні» Зачепилівської селищної ради Харківської області, затверджений рішенням Зачепилівської селищної ради Харківської області ХХХХIV сесії VIII скликання № 3878 від 06.11. 2020 року, розпорядження Зачепилівського селищного голови  від 17. 02. 2022 року  № 13-ОД «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області».

Скорочене найменування :  КНП «Зачепилівська ЦЛ» Зачепилівської селищної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження:  64401, Харківська область, Красноградський район, селище міського типу Зачепилівка, вулиця 14 Гвардійської стрілецької дивізії будинок,  6.

 Основні напрями діяльності: код КВЕД

86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний)

86.21 Загальна медична практика

86.22 Спеціалізована медична практика

86.23 Стоматологічна практика

Комунальне некомерційне підприємство «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Статут комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня». Зачепилівської селищної ради Харківської області, затверджений рішенням Зачепилівської селищної ради Харківської області ХХХХІV сесії VIII скликання № 3878 від 06.11.2020 року , (Статут додається).

Структура підприємства :. Поліклініка на 86 відвідувань;

Стаціонар – 65 ліжок (педіатричне відділення – 7; терапевтичне відділення – 20; неврологічне відділення – 15; гінекологічне відділення – 7; хірургічне відділення – 13; відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії – 3).

Допоміжні служби: Кабінет УЗД, рентгенологічний кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, клініко – діагностична лабораторія центральна стерилізаційна, бухгалтерія; хоздвір; харчоблок.

Штатна чисельність станом на 07.03.2022 року комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області становить 105 штатних одиниць.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

письмова мотиваційна заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за встановленою формою, згідно з додатком 1 до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області. (додається);

копія паспорта громадянина України;

резюме у довільній формі;

автобіографія;

копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, копія сертифіката лікаря-спеціаліста, копія посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника підприємства охорони здоров’я;

копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

згода на обробку персональних даних за встановленою формою, згідно з додатком 2 до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади (додається);

заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою згідно із додатком 3 до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади  директора Комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області. (додається).

Вимоги до претендента: Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи: не менше 3-х років стажу за основною (лікарською) спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров’я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Умови оплати праці директора Комунального некомерційного підприємства «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області. Умови оплати праці  директора визначаються відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України, згідно штатного розпису.

Інформація щодо конкретних умов оплати праці надається додатково.

 

Документи для участі в конкурсі подаються  особисто або надсилаються поштою з 09.03.2022 року до 22.03.2022 року включно за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, селище міського типу Зачепилівка, вулиця Центральна,56.

 

Електронна адреса для довідок: zachepulivska_rada@ukr.net.

Телефони для довідок: 099-179-83-45; 099-108-57-40

 

:

е-mаіl:zachepulivska_rada@ukr.net

Додатки:

заява претендента.docx

згода на обробку персональних даних меддиректор.docx

заява про відсутність конфлікту інтересів.docx

Статут КНП «Зачепилівська центральна лікарня» Зачепилівської селищної ради Харківської області

 

ПРОТОКОЛ

Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання