Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення сесії Зачепилівської селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку».

15.04.2021

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Зачепилівської селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку»  підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2014 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151.

Регуляторний орган: Зачепилівська селищна рада.

Розробник прєкту рішення: фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради.

Розробник аналізу регуляторного впливу: фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради.

 

 1. I. Визначення проблеми

Відповідно І розділу  статті 12.3.4 та  ХІІ розділу статті 284.1 Податкового кодексу України (далі Кодекс), статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування» органи місцевого самоврядування встановлюють ставки єдиного податку. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідними органами місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів.

Проблеми, які пропонується розв’язати та причини їх виникнення:

 • наповнення дохідної частини бюджету селищного бюджету шляхом сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої та другої груп;
 • забезпечення дотримання вимог ст.12 Кодексу щодо місцевих податків і зборів, які встановлюються селищною радою до початку наступного бюджетного періоду;
 • встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб- підприємців першої та другої груп.

Причини виникнення проблеми:

Зачепилівською селищною радою рішенням ХХХXІ сесії VIII скликання від 09.07.2020 року № 3409 встановлено ставки єдиного податку на 2021 рік і по закінченню 2021 року рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

При неприйнятті рішення Зачепилівською селищною радою про встановлення ставки єдиного податку на 2022 рік, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати                          0 %, що припинить надходження до місцевого бюджету у 2022 році.

Враховуючи те, що Кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, пропонується затвердити рішення сесії селищнкої ради «Про встановлення ставок єдиного податку», із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Враховуючи положення Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Зачепилівської селищної ради максимального розміру ставки єдиного податку на 2022 рік відповідно до пункту 293.7. статті 293 Кодексу в зв’язку з тим, що платники єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності Зачепилівської селищної ради здійснюють свою діяльність на території об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Проблемою є те, що в разі не встановлення селищною радою місцевих податків відповідно до Податкового кодексу, визначення на законних підставах розміру ставок та пільг цього податку, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку,  при цьому не будуть враховані інтереси громади.

Вирішенням проблеми  є  прийняття регуляторного акту, що дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сіл громади.

Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до селищного бюджету та є бюджетно-формуючим джерелом на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та на благоустрій території громади. Прийняття рішення  впорядкує деякі питання  ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість населених пунктів селищної ради.

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І та ІІ груп платників єдиного податку залишаються на рівні попередніх років і встановлені за маусимальним розміром  – для І групи платників в розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, для ІІ групи – 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Беручи до уваги, що надходження від сплати єдиного податку до селищного бюджету за три попередні роки зростає, а саме: 2018 рік – 2009,5 тис.грн., 2019 рік – 2195,8 тис.грн., 2020 рік – 2549,4 тис.грн., можна зробити висновок, що на території Зачепилівської територіальної громади створено сприятливе економічне середовище для ведення бізнесу. Тому встановлення вище зазначених ставок не матиме негативного впливу на діяльність суб’єктів господарювання і не призведе до надмірного навантаження на бізнес.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання вимог підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, Зачепилівська селищна рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок єдиного податку».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

                                                                                              Таблиця №1

Групи Так Ні
Громадяни +
Органи місцевого самоврядування +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* +

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Відповідно до пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності відповідно до пункту 293.6. статті 393 Податкового кодексу України.

Враховуючи той факт, що мінімальна заробітна плата та прожитковий рівень на 01.01.2022 року будуть збільшені, відповідно до селищного бюджету єдиного податку планується отримати 4146,8 тис.гривень. Це дозволить зміцнити ресурсну базу місцевого бюджету, оскільки цей вид надходжень є одним з податків, що займає значну частку в податках і зборах бюджету селищної ради.

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету                

Таблиця №2

 

№ з/п Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки і збори на 2022 рік У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022 рік Відхилення, грн.
Ставка % Очікуваний обсяг надходжень, грн.. Ставка % Очікуваний обсяг надходжень, грн..  
  Єдиний податок 1 гр. 10%

ІІ гр. 20%

 

4146800 0 0 4146800

 

 З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Зачепилівської територіальної громади,  пропонується прийняття рішення селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку».

                          II.Цілі державного регулювання

Проєкт регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу в цілому, основними цілями його прийняття є:

 • виконання вимог чинного законодавства;
 • здійснити планування та прогнозування надходження єдиного податку при формуванні бюджету;
 • встановити доцільні і обґрунтовані ставки єдиного податку, що забезпечить надходження до місцевого бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку;
 • забезпечити додаткові надходження до селищного бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку селищної ради;
 • забезпечити відкритість процедури, прозорість дій місцевої влади, органів податкової служби та суб’єктів господарювання;
 • привести рішення Зачепилівської селищної ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

III.Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення  зазначених цілей.

 1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

 

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати рішення «Про встановлення ставок єдиного податку»

Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання економічних ресурсів громади, що спрямовуються на фінансування його інфраструктури

Неприйняття нового регуляторного акту в дію не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно.

Альтернатива 2 

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку» у запропонованому вигляді

 

 Застосування альтернативи є найбільш прийнятним.

Враховуючи положення Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Зачепилівської селищної ради максимального розміру ставки єдиного податку на 2022 рік відповідно до пункту 293.7. статті 293 Кодексу. Ставки єдиного податку визначені пунктом 293.2. статті 293 Податкового кодексу України.

Із затвердженням запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування в питаннях сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої й другої груп платників єдиного податку залежно від виду господарської діяльності. Установлення ставок єдиного податку забезпечить надходження до селищного бюджету  та нестиме більш прийнятне, соціально справедливе податкове навантаження для суб’єктів господарювання, що підпадають під  оподаткування  за  спрощеною системою.

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд селищного бюджету, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність громади в різних сферах, та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям сіл суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

Альтернатива 3

Внести зміни до діючого законодавства

Порушує вимоги підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати рішення «Про встановлення ставок єдиного податку»

Відсутні.

 

Відсутні
Альтернатива 2

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку» у запропонованому вигляді

.

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до селищного бюджету від сплати єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності.

3.Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між селищною радою, органами фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

 Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

 

 

Альтернатива 3

Внести зміни до діючого законодавства

 

Порушує вимоги підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Відсутні

 

Альтернатива2

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку» у запропонованому вигляді

 

 

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Вирішення більшої кількості соціальних проблем села за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету

Сплата податків за встановленими ставками відповідно до пункту 293.2. статті 293 Кодексу.

 

Альтернатива 3

Внести зміни до діючого законодавства

 

 

Відсутні.

 

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць  

0

 

0

   

161

 

161

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків  

0

 

0

   

100

 

100

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

 

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати рішення «Про встановлення ставок єдиного податку»

Відсутні

 

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться. Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проєкту рішення.    Сплата податків за запропонованими ставками.
Альтернатива 2

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку» у запропонованому вигляді

 

Сплата єдиного податку за обґрунтованими ставками.

Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати єдиного податку.

Вдосконалення відносин між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням єдиного податку.

Затрати часу, необхідні для вивчення та обговорення проєкту рішення.    Сплата податку за запропонованими ставками.
Альтернатива 3

Внести зміни до діючого законодавства

 

Відсутні Відсутні

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акту

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») Відсутня
Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») Відсутня
Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта») Відсутня

 

IV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1 – цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

Рішення про встановлення єдиного податку на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що значно зменшить загальні надходження до селищного бюджету. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2023 року.
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу України

 

3 – цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

 

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.                         Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів
Альтернатива 3

Внести зміни до діючого законодавства

 

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті. Порушує вимоги підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту

Відсутні Суб’єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходження у місцевий бюджет.

 

Альтернатива є неприйнятною, насамперед через відсутність надходжень до бюджету, що вплине на фінансування видатків бюджетної сфери та на виконання програм об’єднаної територіальної громади
Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Підвищення рівня використання економічних ресурсів громади, що надасть позитивний ефект для її мешканців. Отримання надходжень більших ніж у 2021 році до місцевого бюджету і можливість здійснення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

 

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного опублікування.

Суб’єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за максимальними ставками згідно рішення Зачепилівської селищної ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
Альтернатива 3

 

Внести зміни до діючого законодавства

 

відсутні відсутні Порушує вимоги підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

Переваги обраної альтернативи

 

 

 Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

 

Не прийняття регуляторного акту

Рішення про встановлення єдиного податку на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що значно зменшить надходження до місцевого бюджету. Рада  не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку. Зміни до чинного законодавства: – Податкового кодексу України; – Бюджетного кодексу України та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)
Альтернатива 2

 

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання.
Альтернатива 3

Внести зміни до діючого законодавства

 

відсутні відсутні

 

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно – обґрунтованих ставок єдиного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Зачепилівської селищної ради.

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

 

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території Зачепилівської селищної ради єдиний податок, його ставки та порядок сплати. Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

Завданням запропонованого проєкту рішення є зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету та упорядкування відносин між органом місцевого самоврядування, податковою службою та юридичними особами з питань сплати єдиного податку.

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом:

– розробки проєкту рішення Зачепилівської  селищної ради «Про встановлення ставок єдиного податку» та АРВ до нього;

– проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

– оприлюднення проєкту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;

– підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проєкту рішення вимогам ст.4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

– отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

– прийняття рішення «Про встановлення єдиного податку» на засіданні сесії селищної ради;

– оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

– проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок єдиного податку в межах визначених Податковим кодексом України  на 2022 рік є основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

Запропонований вихід із ситуації, що склалась, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

 

 

 

 

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння єдиного податку на території Зачепилівської селищної ради.

Відповідно до ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами а також громадянами.

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші адміністративні процедури.

Зачепилівською селищною радою здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток 1 до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

 

У разі, якщо селищна рада до 15 липня не прийняла рішення про встановлення єдиного податку на наступний рік, що є обов’язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно встановлювати ставки місцевих податків і зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України порядку.

Згідно вимог чинного законодавства термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений. Термін дії регуляторного акта з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 • Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акту обрано такі прогнозні показники:

Назва показника 2021 рік  2022рік
Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.) 1576,7  2049,71
Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, чол. 118 118
     
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта 100%

Проєкт рішення, а потім і саме рішення оприлюднюється на офіційному сайті селищної ради

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися виконавчим комітетом Зачепилівської селищної ради.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

-аналітичні показники Красноградської ДПС ГУ ДПС в Харківській області;

– інформація фінансового відділу Зачепилівської селищної ради

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Зачепилівської селищної ради                                     Віталій ЄВОЙЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до аналізу впливу регуляторного акта

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 1 березня 2021 р. по 1 квітня 2021 р.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Робоча нарада по обговоренню стратегічного плану громади

 

6 Надано пропозиції щодо вдосконалення

проєкту акта

2. Вид консультацій: у телефонному та усному режимі 20 Витрати часу щодо виконання вимог регулювання, витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам
3. Запити до суб’єктів малого бізнесу 22 Витрати часу щодо виконання вимог регулювання, витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

 

 


 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро – та малі):

– кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 161 (одиниця), у тому числі мікропідприємництва 161 (одиниця);

–  питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2022 році ставками для платників податку.

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер  

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  

0

 

0

 

0

2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування  

0

 

0

 

0

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  0 0 0
5 Інші процедури (уточнити) (сплата податку на 1 особу) =                     ( Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп / Кількість суб’єктів господарювання)=     4146800/161  

 

25756,52

0 0
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
 

25756,52

0 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  

161

 

0

 

0

8 Сумарно, гривень 4146800 0 0
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
(4 години для вивчення регуляторного акта)= 4 год * 39,26 (мін.розмір зп у погодинному розмірі)
 

157,04

 

0

 

0

10 Процедури організації виконання вимог регулювання
(10 годин на виконання вимог процедури в рік)=10*39,26
 

392,60

 

0

 

0

11 Процедури офіційного звітування  (6 годин на підготовку звітів) =6*39,26  

235,56

 

0

 

0

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) 0 0 0
14 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
 

785,2

 

0

 

0

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  

161

 

0

 

0

16 Сумарно, гривень 126417,20 0 0

 

Примітка. Відповідно до основних прогнозних макропоказниками економічного і соціального розвитку України, мінімальний розмір заробітної плати у 2022 році становитиме 6500 грн,  а у погодинному розмірі  39,26 грн (6500*12міс/1987 (норма робочого часу у 2022р)).

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва.

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер                        Показник Перший рік регулювання (стартовий грн.) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 4 146 800 0

 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 126 417,20 0

 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 4 273 217,20 0

 

4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0

 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 4 273 217,20 0
 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – не передбачається. Регуляторним актом не передбачено отримання суб’єктами підприємництва додаткових дозволів та інших документів, не визначених законодавством.

 

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 4 273 217,20  
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва 0 0
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 0 0

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Зачепилівської селищної ради                                   Віталій ЄВОЙЛОВ

 

 

 

Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання