Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення сесії Зачепилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік».

15.04.2021

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Зачепилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на
2022 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2014 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.

 

Регуляторний орган: Зачепилівська селищна рада.

Розробник проєкту рішення: Фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради.

Розробник аналізу регуляторного впливу: Фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради.

 

І.Визначення проблеми

 

Податковий кодекс України є законодавчим актом вищої юридичної сили, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 10 Податкового Кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно статті 265 Податкового Кодексу України, податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України, відноситься до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Відповідно І розділу  статті 12.3.4 та  ХІІ розділу статті 284.1 Податкового кодексу України, п.1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування» органи місцевого самоврядування встановлюють ставки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідними органами місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів.

 

Проблеми, які пропонується розв’язати та причини їх виникнення:

 • наповнення дохідної частини селищного бюджету шляхом сплати земельного податку;
 • забезпечення дотримання вимог ст.12 Кодексу щодо місцевих податків і зборів, які встановлюються селищною радою до початку наступного бюджетного періоду;
 • встановлення ставок земельного податку для юридичних та фізичних осіб.

У цьому випадку причини виникнення проблем – це не встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені у Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.

Враховуючи те, що Податковий кодекс зобов’язує органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення ставок податків на землю, пропонується затвердити рішення сесії селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік» з додатками, із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Основна мета даного регуляторного акта – це зміцнення дохідної бази бюджету громади та спрямування отриманих коштів від сплати податку на вирішення соціальних проблем громади та покращення інфраструктури сіл.

Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – приведення порядку справляння земельного податку, на території Зачепилівської селищної ради у відповідність до чинного законодавства.

Важливість проблеми при затверджені ставок земельного податку полягає в тому, щоб поповнити місцевий бюджет та спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури села.

 

До кола суб’єктів, на яких проблема на рівні села справляє вплив, належать:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Орган місцевого самоврядування (громада) +
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Прийняття рішення з даного питання необхідно також для прозорого та ефективного встановлення ставок земельного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Для встановлення з 01.01.2022 року земельного податку, з урахуванням статті 269-274, 277 Податкового кодексу України, необхідно провести регуляторну процедуру.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями його прийняття є:

 • виконання вимог чинного законодавства;
 • встановити ставки земельного податку, які б забезпечили надходження до місцевого бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку;
 • врегулювання правовідносин між Зачепилівською селищною радою та платниками земельного податку.

 

ІІІ. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення  зазначених цілей.

3.1 Під час розробки проєкту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

(відмова від введення в дію запропоновано акта)

Неприйняття даного регуляторного акту не узгоджується з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України, щодо прийняття рішення щорічно. Дана альтернатива не забезпечить сплату податку в повному обсязі. Негативний вплив буде завдано громаді сіл, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під  загрозу фінансування соціально важливих програм ради.

 

Альтернатива 2

(введення в дію запропонованого акта )

Дана альтернатива є найбільш прийнятною так як враховує вимогу бюджетного Податкового кодексу України що є особливо актуальним та важливим питанням. Дозволить забезпечити стабільні надходження до селищного бюджету, та профінансувати соціальні програми передбачені програмою соціально економічного розвитку громади.
Альтернатива 3

(встановлення максимальної ставки)

Встановлення максимальної ставки податку забезпечить надходження до бюджету, упорядкує відносини між органами місцевого самоврядування та громадянами, суб’єктами господарювання. Але, при цьому збільшується податкове навантаження на платників податку, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку до бюджету. Значне збільшення податкового навантаження на користувачів землі зумовить соціальну напругу та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету.

 

 

 • Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

3.2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

(відмови від введення в дію запропоновано акта)

Відсутні По закінченню 2021 року рішення про встановлення податку за землю на території Зачепилівської селищної ради буде скасовано як таке, що не поширюється на подальші періоди.  Платники податку за землю залишаться  без нормативного акту.
Альтернатива 2

(введення в дію запропонованого акта )

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання, а також належне фінансування програм соціально економічного розвитку сіл. Зменшення податкового навантаження на землекористувачів шляхом установлення пільгових ставок для земельних ділянок На рівні існуючих
Альтернатива 3

(встановлення максимальної ставки)

Відсутні Встановлення максимальної ставки податку забезпечить надходження до бюджету. Але, при цьому збільшується податкове навантаження на платників податку, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку до бюджету. Значне збільшення податкового навантаження на користувачів землі зумовить соціальну напругу та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету.

 

 

3.2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громади

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

(відмови від введення в дію запропоновано акта)

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тому що встановлення ставок земельного податку можливо лише за рахунок прийняття відповідного рішення сесією ради Втрати місцевого бюджету близько 4000,0 тис.грн. за рахунок сплати податків за мінімальними ставками
Альтернатива 2

(введення в дію запропонованого акта )

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проєкту рішення. Збільшує привабливість та ефективне використання земель, яке знаходиться у власності та користуванні платників податку. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями. На рівні існуючих
Альтернатива 3

(встановлення максимальної ставки)

Прийняття нормативного акта з урахуванням вимог ПКУ. Збільшення надходжень до бюджету селищної ради від сплати земельного податку та спрямування їх на фінансування соціально важливих програм. Погіршення іміджу місцевої влади.

 

 

3.2.3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарюван-ня що підпадають під дію регулювання, одиниць 1 3 15 17 36
Питома вага групи у загальній кількості, % 2,8 8,3 41,7 47,2 100

 

 

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1

(відмови від введення в дію запропоновано акта)

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Відсутність пільги зі сплати земельного податку спричинить витрати на сплату земельного податку.
Альтернатива 2

(введення в дію запропонованого акта )

Забезпечується прозорість механізму сплати податку. Справляння податку до вимог Податкового та Бюджетного кодексів України. Надання пільг зі сплати земельного податку. На рівні існуючих
Альтернатива 3

(встановлення максимальної ставки)

Відсутні Відсутні

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.
Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта 467530,92
Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

IV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблем) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Відсутність регулювання 1 – цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятною, оскільки земельний податок буде сплачуватись відповідно до Податкового кодексу України за мінімальними ставками (0,1%). Також зменшаться загальні надходження до селищного бюджету, а це не дозволить профінансувати в повному обсязі програми соціально-економічного розвитку. Очікувані втрати  місцевого бюджету складуть близько 500,0 тис.грн.
Прийняття запропонованого регуляторного акта 3 – цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Забезпечує досягнення визначених цілей та повністю сприяє вирішенню проблеми.
Альтернатива 3

(встановлення максимальної ставки)

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету.  Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місяця альтернативи у рейтингу
Відсутність регулювання Відсутні Суб’єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками. Зменшення надходжень до місцевого бюджету Альтернатива є неприйнятною, насамперед через відсутність надходжень до бюджету, що вплине на фінансування видатків бюджетної сфери та на виконання програм об’єднаної територіальної громади.
Прийняття рішення запропонованого регуляторного акта Отримання надходжень на рівні 2021 року до місцевого бюджету і можливість здійснення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень Суб’єкти господарювання будуть платити податок за ставками згідно рішення Зачепилівської селищної ради Забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами, та досягнення поставлених цілей, а саме: забезпечить рівне для всіх платників податку конкурентне середовище.
Альтернатива 3

(встановлення максимальної ставки)

Відсутні Відсутні Відсутні

 

Рейтинг Аргумент щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Відсутність регулювання Спричинить втрати доходної частини бюджету. У разі збереження існуючої ситуації без змін, тобто залишення ставок, які затверджені лише на 2021 рік, призведе до виникнення непорозумінь між платниками податку (суб’єктами господарювання) та органами державної податкової служби щодо порядку справляння земельного податку на території Зачепилівської селищної ради, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства. Х
Прийняття запропонованого регуляторного акта Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнення поставлених цілей, а саме, встановлення запропонованих ставок, які забезпечать рівне для всіх платників  податку конкурентне середовище;

отримання надходжень на рівні 2021 року до місцевого бюджету і можливість здійснення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути:

1.Зміни в чинному законодавстві. Приведення регуляторного акта у відповідність з законодавчою базою у разі скасування або зміни ставок земельного податку, вплине на суму його надходжень до селищного бюджету.

2. Збільшення суб’єктів господарювання, які є платниками земельного податку. Збільшення платників земельного податку вплине на надходження коштів до бюджету громади для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

Альтернатива 3

(встановлення максимальної ставки)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо. Відсутні

        

Позитивним наслідком прийняття проєкту рішення є отримання надходжень до бюджету місцевого самоврядування. У 2022 році очікується отримати земельного податку, від суб’єктів господарювання на рівні 2021 року.

Додаткового фінансування, введення в дію запропонованого регуляторного акта не потребує з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів, але потребує часових витрат суб’єктів господарювання, які підлягатимуть оподаткуванню, на ведення обліку та  надання податкової звітності.

У результаті досягнення визначених цілей буде отримано загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта. Впровадження даного регуляторного акта не потребує витрат з місцевого бюджету. Для юридичних та фізичних осіб – платників податку впровадження даного регуляторного акта не передбачає збільшення витрат на сплату податку.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Контроль за дотриманням вимог акта здійснюється відповідно до чинного законодавства Головним управлінням ДПС у Харківській області.

На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог  цього регуляторного акта органами влади, фізичними і юридичними особами. Запровадження регуляторного акта не передбачає заподіяння шкоди у наслідку його дії.

 

V.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним завданням запропонованого проєкту рішення є зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету та упорядкування відносин між органом місцевого самоврядування, податковою службою та юридичними особами з питань сплати земельного податку.

З метою реалізації поставленого завдання пропонуються наступні способи:

 • встановити ставки та пільги зі сплати земельного податку, на території Зачепилівської селищної ради;
 • забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційному сайті Зачепилівської селищної ради.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

 • розробка проєкту регуляторного акта «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік», обговорення його на засіданнях робочої групи з дотриманням принципів державної регуляторної політики;
 • оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій;
 • затвердження проєкту регуляторного акта «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік» на засіданні сесії селищної ради;
 • оприлюднення даного регуляторного акта у засобах масової інформації;
 • здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від цього податку.

Таким чином, дія даного регуляторного акта дасть змогу зміцнити ресурсну базу селищного бюджету.

Запропонований вихід із ситуації, що склалась, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

VII.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 83,3%.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток 1 до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

          VIII.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Зазначений проєкт нормативно-правового акта є загальнообов’язковим до застосування на території громади та має термін дії один рік. У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

          IX.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

 • обсяг надходжень земельного податку до селищного бюджету, пов’язаний з дією акта;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
 • розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Для визначення ступеня досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання слід застосувати прогнозні показники результативності.

 

Прогнозні значення статистичних показників:

№ п/п Назва показника 2022 рік
1 Обсяг надходжень земельного податку до бюджету, пов’язаний з дією акта, тис.грн. Розраховано для суб’єктів господарювання –

620,0 тис.грн.

2 Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта Юридичні особи: 21

Фізичні особи :15

3 Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта Суб’єкти господарювання:

4946,76 грн. (3,5 години)

2061.15 грн, – фізичні особи – громадяни;

2885,61 грн. – юридичні особи

4 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта 100%

 

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове відстеження результативності буде здійснюватися з дати набрання чинності цього акта протягом 30 днів, тобто з 01.01.2022 по 31.01.2022 року. Повторне відстеження результативності планується здійснити за 3 місяці до дня закінчення чинності регуляторного акта, а саме 01.10.2022 року.

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі аналізу впливу регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз показників, що визначені у попередньому розділі аналізу впливу регуляторного акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних. У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних податкової інспекції про надходження коштів до місцевого бюджету в частині земельного податку.

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Зачепилівської селищної ради                                              Віталій ЄВОЙЛОВ

 

 

 

Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу

В И Т Р А Т И

 на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/№ Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 0 0
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень 116882,73 0
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 0 0
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 0 0
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 0 0
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 0 0
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень 0 0
8 Інше (уточнити), гривень 0,0 0
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 116882,73 0
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 4 0
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 467530,92

 

0

 

Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат 2022 рік
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо Додаткових витрат не передбачено

 

 

 

Вид витрат 2022 рік
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)  

116882,73

 

 

Вид витрат 2022 рік
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) Додаткових витрат не передбачено
Вид витрат 2022 рік
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) Додаткових витрат не передбачено

.

Вид витрат 2022 рік
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат 2022 рік
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) Додаткових витрат не передбачено

 

 

Вид витрат 2022 рік
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат 2022 рік
Витрати, пов’язані з ознайомленням з державним регулюванням 39,26

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Зачепилівської селищної ради                                    Віталій ЄВОЙЛОВ

 

 

Додаток 1
до Методики проведення аналізу

впливу регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 березня 2021 р. по 01 квітня 2021 р.

№   

п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Робоча нарада по обговоренню стратегічного плану громади

 

4 Надано

пропозиції щодо вдосконалення

проєкту акта

2. Телефонний запит 12 Витрати часу щодо виконання вимог регулювання, витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам
3. Запити до суб’єктів малого бізнесу 20 Витрати часу щодо виконання вимог регулювання, витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 30, у тому числі юридичні особи – 15 та фізичні особи-підприємці – 15;

2.2 Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 83,3 (відсотків).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  

0

 

0

 

0

2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування  

0

 

0

 

0

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)  

0

 

0

 

0

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  

0

 

0

 

0

5 Інші процедури 5082,30 х 0
6 Разом, гривень 0 х 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць:

Фізичних осіб

Юридичних осіб

 

 

 

 

15

15

8 Сумарно, гривень 152469,08

 

х 0
 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Примітка. Відповідно до листа Міністерства фінансів України «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021 – 2022 роки» від 05.09.2019 року № 05110-14-6/22263 мінімальний розмір заробітної плати у 2022 році становитиме 6500 грн,  а у погодинному розмірі  39,26 грн (6500*12міс/1987 (норма робочого часу у 2022р)).

 

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (близько   1 год для вивчення регуляторного акта). 39,26 0 0
10 Процедури організації виконання вимог регулювання:

(1,5 години на виконання вимог процедури)

58,89 0 0
11 Процедури офіційного звітування (1 година)

 

39,26 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Відсутні (перевірка відбувається податковим інспектором) 0 0
13 Інші процедури (уточнити) х х х
  не передбачено 0 х 0
14 Разом, гривень 137,41 х 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

Фізичних осіб

Юридичних осіб

 

 

 

 

15

15

16 Сумарно, гривень

 

 

4122,30 х 0

 

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені Податковим кодексом України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Красноградська державна податкова інспекція  Головного управління ДПС у Харківській області

 

 

 

 

 

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на 1 типового суб’єкта господарювання малого підприємництва) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання  

0

 

0

 

0

 

0

 

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:  

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

камеральні 0 0 0 0 0
виїзні 0 0 0 0 0
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання  

0

 

0

 

0

 

0

 

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання  

0

 

0

 

0

 

0

 

0

7. Інші адміністративні процедури (відстеження результативності дії акту)  

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

Разом за рік

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Сумарно за п’ять років

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер  

Показник

Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 152469,08

 

0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 4122,30 0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 156591,38 0
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 156591,38 0

 

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів

Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – не передбачається.    Регуляторним актом не передбачено отримання суб’єктами підприємництва додаткових дозволів та інших документів, не визначених законодавством. Проєктом регуляторного акта запропоновані значно нижчі розміри ставок ніж максимально дозволені Податковим кодексом України, а для певних об’єктів нерухомості передбачені пільги, що не створить значного фінансового навантаження на суб’єктів господарювання. Крім того, деякі пом’якшувальні заходи передбачені безпосередньо Податковим кодексом України.

 

Начальник фінансового відділу

Зачепилівської селищної ради                                             Віталій ЄВОЙЛОВ

 

 

Join Us Facebook
єдем зачепилівка
місцеві петиції
громадський бюджет е дем
посилання