Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення сесії Зачепилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік».

15.04.2021

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Зачепилівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2014 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151.

 

Регуляторний орган: Зачепилівська селищна рада.

Розробник прєкту рішення: фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради.

Розробник аналізу регуляторного впливу: фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради.

 

І. Визначення проблеми

Податковий кодекс України є законодавчим актом вищої юридичної сили, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 10 Податкового Кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно статті 265 Податкового Кодексу України, податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України, відноситься до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.

Відповідно І розділу  статті 12.3.4 та  ХІІ розділу статті 284.1 Податкового кодексу України, п.1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування» органи місцевого самоврядування встановлюють ставки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідними органами місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів.

Проблеми, які пропонується розв’язати та причини їх виникнення:

 • наповнення дохідної частини бюджету селищного бюджету шляхом встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • забезпечення дотримання вимог ст.12 Кодексу щодо місцевих податків і зборів, які встановлюються селищною радою до початку наступного бюджетного періоду;
 • встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Причини виникнення проблеми.

Зачепилівською селищною радою рішенням ХХХXІ сесії VIII скликання від 09.07.2020 року № 3410 встановлено ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Зачепилівської селищної ради на 2021 рік і по його закінченню рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

При неприйнятті рішення Зачепилівською селищною радою про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податку на нерухоме майно буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати 0% відсотку, що припинить надходження до місцевого бюджету у 2022 році.

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку селища та сіл Зачепилівської територіальної громади здійснюється шляхом реалізації програм в галузях житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, культури і потребує відповідного фінансового забезпечення, виконання яких залежить від наповнення селищного бюджету.

У разі неприйняття даного регуляторного акту на 2022 рік надходження до бюджету даного податку будуть відсутні, в зв’язку з чим не будуть профінансовані програми соціально-економічного розвитку Зачепилівської територіальної громади.

Враховуючи те, що Кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Зачепилівська селищна рада має затвердити рішення сесії селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік» з додатками, із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури сіл.

Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету та є бюджетно-формуючим джерелом на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та на благоустрій територій територіальної громади. Прийняття рішення  впорядкує деякі питання  ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість населених пунктів селищної ради.

 

 

                         ІІ. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми.

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

– здійснити планування та прогнозування надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету;

– встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

– встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– забезпечити своєчасне надходження до селищного бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку сіл громади здійснюється шляхом реалізації програм в галузях житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, культури і потребує відповідного фінансового забезпечення, виконання яких залежить від наповнення сільського бюджету.

Важливість проблеми при затверджені ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки полягає в тому, щоб ефективно використати наявний у громаді фонд нерухомості (приміщень), за рахунок цього поповнити  місцевий бюджет та спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури села.

Даним проєктом регуляторного акта визначається коло платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, порядок обчислення суми податку, порядок та терміни його сплати, відповідальність платників податку. Проєкт рішення регулює організаційні та економічні відносини, пов`язані зі справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території об’єднаної територіальної громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання вимоги підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини селищного бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади,  Зачепилівська селищнака рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік».

 

 

До кола суб’єктів, на яких проблема на рівні села справляє вплив, належать:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Орган місцевого самоврядування та податкової служби +
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

За даними звітів про виконання дохідної частини бюджету, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для яких ставки регулюються за рішенням селищної ради, сплатили до місцевого бюджету 927,2 тис.грн  у 2020 році. Враховуючи той факт, що мінімальна заробітна плата на 01.01.2021 року буде збільшена, відповідно планується отримати до бюджету від сплати податку 1097,8 тис.грн і дозволить зміцнити ресурсну базу місцевого бюджету, оскільки є одним з податків, що значно впливає на надходження до бюджету ради.

Відповідно до статті 266 Податкового кодексу України платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Ставки податку встановлюються радою в залежності від типів об’єктів нерухомості і згідно з п.п. 266.5.1 п. 266 Податкового кодексу України визначені за 1 кв. метр загальної площі об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості в розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімально заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Прийняття рішення з даного питання необхідно  також для прозорого та ефективного встановлення ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Для встановлення з 01.01.2022 року місцевого податку в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  в статті  266 Податкового кодексу України, необхідно провести регуляторну процедуру.

Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – приведення порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Зачепилівської селищної ради у відповідність до чинного законодавства.

 

Аналіз втрат до селищного бюджету                 Таблиця №1

п/н  

Назва показника

 

 

У разі прийняття проєкту рішення У разі не прийняття рішення Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

 

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень  тис.грн.

(2022 рік)

 

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень  тис.грн.

(2022 рік)

1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

0,1; 1,0

 

1207,6

 

0

 

0

 

-1207,6

З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Зачепилівської селищної ради, і пропонується прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік»

 

ІІІ. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення  зазначених цілей.

 1. Визначення альтернативних цілей
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік»

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, буде сплачуватись платниками у порядку, встановленому Кодексом, за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню  місцевого бюджету в можливих обсягах.

Через очікувані втрати місцевого бюджету в сумі 1207,6 тис.грн. неможливо в повному обсязі профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення (благоустрою, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2

Прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік»

Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятною. Завдяки прийняттю даного рішення будуть упорядковані відносини між суб’єктами господарювання та органами податкової служби і місцевого самоврядування з питань сплати. Так, прогнозні надходження до місцевого бюджету від запропонованого регуляторного акту складуть близько 1207,6  тис.грн, забезпечать належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради. Крім того, при визначенні розміру ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.
Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Встановлення максимальної ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та/або юридичних осіб, забезпечить надходження до бюджету, упорядкує відносини між органами місцевого самоврядування та громадянами, суб’єктами господарювання. Але, при цьому збільшується податкове навантаження на платників податку, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку до бюджету. Значне збільшення податкового навантаження на власників та користувачів житлової та нежитлової нерухомості зумовить соціальну напругу та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету.

Вартість 1 кв.м об’єкту оподаткування складатиме             близько 97,5 гривень

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1                  (не прийняття регуляторного акту) Відсутні Втрати місцевого бюджету в сумі 1207,6 тис.грн. за рахунок сплати податків за мінімальними ставками
Альтернатива 2       (введення в дію запропонованого акту) 1.Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізація наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до селищного бюджету від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки від суб’єктів підприємницької діяльності (прогнозна сума 1207,6 тис.грн).

3. Створення сприятливих фінансових можливостей селищного бюджету для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання .

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення.

 

 

Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Прийняття нормативного акта з урахуванням вимог ПКУ. Збільшення надходжень до бюджету селищної ради від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та спрямування їх на фінансування соціально важливих програм.  

Збільшення податкового навантаження на платників податку, що в свою чергу призведе до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку до бюджету.

Погіршення іміджу місцевої влади.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1                  (не прийняття регуляторного акту) Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Витрати для громадян відсутні у частині плати податку.
Альтернатива 2       (введення в дію запропонованого акту) Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проєкту рішення. Збільшує привабливість та ефективне використання нерухомого майна, яке знаходиться у власності та користуванні платників податку. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями. За 1 кв.м нерухомості,  що перебуває у власності громадян, сплачуватиметься податок в розмірі від 6,0 грн до 60 грн., при ставці 0,1%-1%.
Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Вирішення більшої кількості соціальних проблем  за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету. Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій. Витрати платників податку на його сплату за максимально граничним розміром ставки 1,5%. За 1кв.м житлової / нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб, сплачуватиметься податок у сумі близько 97,5 грн. що в середньому більше на 32,5 грн за 1 м2 у порівнянні з ставкою 1%

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними Харківського обласного управління статистики станом на 01.01.2021 року

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 3 11

 

347

 

361
Питома вага групи у загальній кількості, % 0 0,83 3,05

 

96,12

 

100

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1                  (не прийняття регуляторного акту) Унеможливлюються обрахування та сплата податку, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки. Через відсутність регулювання, яким визначається розмір ставок податку на 2022 рік, вигоду отримують 361 суб’єкт господарювання. Призведе до збільшення доходів платників податку, покращиться інвестиційна привабливість об’єктів нерухомості. Відсутні витрати в частині сплати податку.
Альтернатива 2       (введення в дію запропонованого акту) Альтернатива може бути прийнятною, прогноз надходження від сплати податку у 2022 році -1207,6 тис.грн, що забезпечить стале надходження до місцевого бюджету, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку ради. Затрати часу, необхідні для вивчення положень регуляторного акту та обговорення проєкту рішення.    Сплата податку за запропонованими ставками.
Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відсутні в частині сплати податку, оскільки збільшується розмір ставок податку і, відповідно,податкове навантаження. Але при цьому є можливість збільшення видатків для фінансування програм селищної ради. Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні, прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання.

Суб’єкти господарювання у 2022 році будуть у середньому сплачувати за 1 м2 житлової/ нежитлової нерухомості близько 97,5 гривень, що в середньому більше на 32,5 тис.грн. за 1 кв.м. у порівнянні із ставкою 1%.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта                                         (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту)

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

 

відсутні

 

Альтернатива 2

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

50000,00

Альтернатива 3

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

75000,00

 

IV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблем) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1

Відсутність регулювання

1 – цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Така альтернатива є неприйнятною, оскільки податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, буде сплачуватись відповідно до Податкового кодексу України за мінімальними ставками (0%). Також зменшаться загальні надходження до селищного бюджету, а це не дозволить профінансувати в повному обсязі програми соціально-економічного розвитку. Очікувані втрати  місцевого бюджету складуть 1207,6 тис.грн.
Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акту

3 – цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей та повністю сприяє вирішенню проблеми. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків
Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними) Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету.  Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

 

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Відсутні Платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками. Зменшення надходжень до місцевого бюджету. Альтернатива є неприйнятною, насамперед через відсутність надходжень до бюджету, що вплине на фінансування видатків бюджетної сфери та на виконання програм об’єднаної територіальної громади.
Альтернатива 2

Прийняття рішення запропонованого регуляторного акту

Підвищення рівня використання економічних ресурсів громади, що надасть позитивний ефект для її мешканців. Отримання надходжень більших ніж у 2021 році до місцевого бюджету і можливість здійснення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень. Платники податку будуть платити податок за ставками згідно рішення Зачепилівської селищної ради. Забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення та досягнення поставлених цілей, а саме, забезпечує рівне для всіх платників податку конкурентне середовище. Встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі.
Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади. Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення  селищного бюджету та в зв’язку з цим

надмірне податкове навантаження на СПД.

 

Переваги обраної альтернативи.

 

 

 

Рейтинг

Аргумент щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Спричинить втрати доходної частини бюджету. У разі збереження існуючої ситуації без змін, тобто залишення ставок, які затверджені лише на 2021 рік, призведе до виникнення непорозумінь між платниками податку (суб’єктами господарювання) та органами державної податкової служби щодо порядку справляння податку на нерухоме майно на території Зачепилівської селищної ради, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства. Зміни до чинного законодавства: – Податкового кодексу України; – Бюджетного кодексу України та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)
Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акту

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнення поставлених цілей, а саме, встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі, які забезпечать рівне для всіх платників  податку конкурентне середовище;

підвищиться рівень використання економічних ресурсів громади, урегулюється ситуація на ринку житла, отримання надходжень більше ніж у 2021 році до місцевого бюджету і можливість здійснення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування  повноважень.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути:

1.Зміни в чинному законодавстві. Приведення регуляторного акта у відповідність з законодавчою базою у разі скасування або зміни ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вплине на суму його надходжень до селищного бюджету.

2. Збільшення власників об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Збільшення платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збільшить надходження коштів до бюджету громади для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо. Зміни до чинного законодавства:

–    Податкового кодексу України;

–    Бюджетного кодексу України та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)

        

Позитивним наслідком прийняття проєкту рішення є отримання надходжень до бюджету місцевого самоврядування. У 2022 році очікується отримати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, від суб’єктів господарювання у більшій сумі, ніж за 2021 рік  з урахуванням збільшення розміру мінімально заробітної плати та складає 1207,6 тис.гривень.

Додаткового фінансування з бюджету введення в дію запропонованого регуляторного акта не потребує, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів, але потребує часових витрат суб’єктів господарювання, які мають у власності об’єкти житлової та нежитлової нерухомості,  які підлягатимуть оподаткуванню, на розрахунок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ведення обліку та  надання податкової звітності. Сплату податку можна вважати витратою для власників престижних котеджів та громадян, які мають у власності декілька помешкань і використовують їх з комерційною метою, але територіальна громада в цілому буде мати можливість покращити інфраструктуру села за рахунок надходжень від податку на нерухоме майно.

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно – обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Зачепилівської селищної ради.

 

V.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Основним завданням запропонованого проєкту рішення є зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету та упорядкування відносин між органом місцевого самоврядування, податковою службою та юридичними особами з питань сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розвязати проблему

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Зачепилівської селищної ради, аналітичних показників Південного управління ГУ ДПС в Харківській області, інформації фінансового відділу, відділу економіки, інвестицій та інфраструктурних проектів станом на 01.01.2021 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік»

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

– проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

– оприлюднення проєкту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;

– підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проєкту рішення вимогам ст..4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

– отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

– прийняття рішення «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік» на пленарному засіданні  сесії Зачепилівської селищної ради;

– оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

– проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Згідно зі статтею 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Дія даного регуляторного акта дасть змогу зміцнити ресурсну базу бюджету Зачепилівської селищної ради.

Запропонований вихід із ситуації, що склалась, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Адміністрування даного регуляторного акту встановлено нормами Податкового кодексу України.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів великого підприємництва (додаток 1 до аналізу впливу регуляторного акта «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»).

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток 2 до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

 • Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно встановлювати ставки місцевих податків і зборів, що справляються в установленому Податковим кодексом України порядку.

Зазначений проєкт нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території громади та має термін дії один рік. У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

 

 • Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі статистичні показники:

 • обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до селищного бюджету, пов’язаний з дією акта, грн;
 • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

Для визначення ступеня досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання слід застосувати прогнозні показники результативності.

Такі соціологічні показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог акта» та «розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур.

Прогнозні значення статистичних показників:

№ п/п Назва показника 2022 рік
1 Обсяг надходжень податку на нерухомість, відмінне від земельної ділянки, до бюджету, пов’язаний з дією акту, тис.грн. Розраховано для суб’єктів господарювання -1207,6 тис. гривень.
2 Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта Фізичні особи – громадяни  – 310

Юридичні особи  –  51

 

3 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта 100%

Проект рішення, а потім і саме рішення оприлюднюється на офіційному сайті селищної ради

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися виконавчим комітетом Зачепилівської селищної ради.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

-аналітичні показники Південного управління ГУ ДПС в Харківській області;

– інформація фінансового відділу Зачепилівської селищної ради

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Зачепилівської селищної ради                                            Віталій ЄВОЙЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

 

 

В И Т Р А Т И

 на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

п/№ Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень  

0

 

0

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

(Сумма яку сплатить тільки один суб’єкти великий чи середній із урахуванням мінімальної заробітної плати на 2022 рік

16666,67

 

0
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 0 0
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень  

0

 

0

5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень  

0

 

0

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 0 0
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень 0 0
8 Інше (уточнити), гривень (1год * 39,26) (мін.розмір зп у погодинному розмірі 39,26 0
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 16705,93 0
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 3 0
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 50117,79 0

 

Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

 

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат 2022 рік
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат 2022 рік
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)  

16705,93

 

 

 

Вид витрат 2022 рік
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) Додаткових витрат не передбачено
Вид витрат 2022 рік
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) Додаткових витрат не передбачено

.

Вид витрат 2022 рік
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат 2022 рік
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) Додаткових витрат не передбачено

 

 

 

Вид витрат 2022 рік
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу Додаткових витрат не передбачено

 

 

Вид витрат 2022 рік
Витрати, пов’язані з ознайомленням з державним регулюванням 39,26

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Зачепилівської селищної ради                                         Віталій ЄВОЙЛОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 березня 2021 р. по 01 квітня 2021 р.

№   

п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Робоча нарада по обговоренню стратегічного плану громади

 

6 Надано

пропозиції щодо вдосконалення

проєкту акта

2. Вид консультацій: у телефонному та усному режимі 15 Витрати часу щодо виконання вимог регулювання, витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам
3. Запити до суб’єктів малого бізнесу 22 Витрати часу щодо виконання вимог регулювання, витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 358 (одиниць), у тому числі малого підприємництва   – 11(одиниць), мікропідприємництва – 347;

2.2 Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,2%.

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  

0

 

0

 

0

2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування  

0

 

0

 

0

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)  

0

 

0

 

0

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  

0

 

0

 

0

5 Інші процедури (

сплата податку грн. на 1 особу )

 

3233,52

0 0
6 Разом, гривень 0 0 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць:

Фізичних осіб

Юридичних осіб

 

 

 

 

310

48

8 Сумарно, гривень 1 157600,00

 

0 0
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (близько   1 год для вивчення регуляторного акта).  

39,26

 

0

 

0

10 Процедури організації виконання вимог регулювання:

(4 година на виконання вимог процедури)*39,26

 

157,04

 

0

 

0

11 Процедури офіційного звітування (1 година)*39,26

Декларування – раз на рік

Сплата податку – поквартальна=1*39,26*4

 

 

39,26

 

157,04

 

 

0

 

0

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок  

0

 

0

 

0

13 Інші процедури (уточнити) 0 0 0
не передбачено 0 0 0
14 Разом, гривень 392,60 0 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

 

358

 

 

16 Сумарно, гривень

 

 

140550,80

 

0 0

Примітка. Відповідно до основних прогнозних макропоказниками економічного і соціального розвитку України, мінімальний розмір заробітної плати у 2022 році становить 6500 грн,  а у погодинному розмірі  39,26 грн (6500*12міс/1987 (норма робочого часу у 2022р)).

* – періодичні витрати та витрати за 5 років не розраховуються, оскільки регуляторний акт діє протягом 1 року.

 

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб’єктів малого підприємництва

 

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер  

Показник

Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років*
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання  

1 157 600,00

 

 

0

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування  

140550,80

 

 

0

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 1 298 150,80 0
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 1298 150,80 0

* – Витрати за 5 років не розраховуються, оскільки регуляторний акт діє протягом 1 року.

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів

Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – не передбачається.    Регуляторним актом не передбачено отримання суб’єктами підприємництва додаткових дозволів та інших документів, не визначених законодавством. Проєктом регуляторного акта запропоновані значно нижчі розміри ставок ніж максимально дозволені Податковим кодексом України, а для певних об’єктів нерухомості передбачені пільги, що не створить значного фінансового навантаження на суб’єктів господарювання.

Процедура, що потребує корегування  Корегуючий механізм
Х Х

 

 

 

 

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 1298150,80 0
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва 0 0
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 0 0

 

 

 

Начальник фінансового відділу

Зачепилівської селищної ради                                         Віталій ЄВОЙЛОВ

 

 

 

Join Us Facebook
посилання