Зачепилівська громада

Красноградський район, Харківська область

(05761) 51652

Зміст

 
УКРАЇНА
Зачепилівська громада
ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
СЕСІЯ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10/12/2019 року№2643смт. Зачепилівка
Про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2018 року «Про селищний бюджет на 2019рік»

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» Зачепилівська селищна рада

ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення селищної ради від 20 грудня 2018 року № 795 «Про селищний бюджет на 2019 рік» зі змінами, внесеними рішеннями селищної ради від 31 січня 2019 року № 835, від 18 березня 2019 року № 960, від 11 квітня 219 року № 1120, від 14 травня 2019 року № 1463, від 31 травня 2019 року №1937, від 27 червня 2019 року № 1949, від 18 липня 2019 року № 2155, від 22 серпня 2019 року № 2182, від 17 вересня 2019 року № 2281, від 10 жовтня 2019 року №2285 та від 15 листопада 2019 року № 2471, виклавши його у новій редакції:

1. Визначити на 2019 рік:
- доходи селищного бюджету у сумі 101 976 659 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 84 826 146 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 17 150 513 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки селищного бюджету у сумі 108 907 834 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 79 467 161 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету 29 440 673 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,4 відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд селищного бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,01 відсотків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
- профіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 12 173 735 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 12 173 735 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 17 897 183 гривень, з них по загальному фонду 13 054 175 гривень, по спеціальному – 5 031 233 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення, в тому числі на реалізацію обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» 2019 року в сумі 212 049 гривень згідно назви міні-проекту та конкурсанта, а саме:
- «Казкова поляна дитинства» (вуличний комітет «Зоряне сяйво» с. Бердянка) – 108 324 гривень
-« Бердянський СБК : крок у майбутнє для обдарованих і талановитих» (Вуличний комітет «Світла ніч» с.Бердянка) – 103 725 гривень
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Виділити додаткові кошти за рахунок вільного залишку загального фонду, що утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 6 931 175 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 і 101 Бюджетного кодексу України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівникам бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Зачепилівській селищній раді, в особі селищного голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позик на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та термін, визначені бюджетним законодавством, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.;
11.4. Забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету на 2019 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 5 до цього рішення.
Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Установити, що головні розпорядники утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах бюджетних установ, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.
14. Надати право селищної ради здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах.

15. Надати право голові Зачепилівської селищної ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комісії з питань планування, бюджету, фінансів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації селищної ради.

Селищний голова Юрій КРИВЕНКО

Додатки :

Додаток
Join Us Facebook
посилання